Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský rok železnice (2021): výzva k předkládání návrhů akcí  

Evropská komise vyzývá k předkládání návrhů akcí, které by mohly být zahrnuty do oficiálního programu Evropského roku železnice (2021). První kolo podávání návrhů bude probíhat do 11. prosince 2020.

Zelená dohoda pro Evropu učinila ústředním prvkem tvorby politik EU udržitelnost. Doprava produkuje čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v EU, a je tudíž jasné, že v budoucí skladbě druhů dopravy v Unii musí klíčovou úlohu hrát železnice, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Právě proto Komise navrhla, aby byl rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice , což je v souladu s odhodláním EU postavit se do čela úsilí o snižování emisí skleníkových plynů.

Klíčem k úspěchu Evropského roku železnice bude aktivní zapojení všech zúčastněných stran ze železničního odvětví i mimo něj. GŘ MOVE Evropské komise nyní sestavuje oficiální program, přičemž má za cíl zajistit, aby se na pořádání akcí, konferencí, diskusí a ukázek projektů aktivně podílely místní a regionální orgány i další regionální zúčastněné strany.

Pokud tedy máte chuť „naskočit do vlaku“ a zapojit se do plánování iniciativ v rámci Evropského roku železnice vlastním návrhem, vyplňte tento formulář (jeden formulář na iniciativu) a zašlete jej GŘ MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ). Do kopie prosím přidejte sekretariát komise COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Lhůta pro předkládání návrhů, které by mohly být zahrnuty do první verze oficiálního programu, je 11. prosince 2020.

Máte nějaké další otázky?

Zašlete e-mail na adresu MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu nebo COTER@cor.europa.eu .

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023