Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda pro Evropu – malé komunity mohou dokázat velké věci  
Politika v oblasti životního prostředí na nižší než obecní úrovni má zásadní význam pro přizpůsobení se ničivým dopadům globálního oteplování.

Velká evropská hlavní města se pravděpodobně budou muset zabývat rozsáhlými průmyslovými plány a globálními investičními strategiemi, aby bylo možné dekarbonizovat světové hospodářství. Byly to však malé komunity na pobřeží Středozemního moře, které nejvíce zasáhla bouře Gloria. Komunity na nižší než obecní úrovni nejvíce čelí klimatickému dopadu a zároveň mají i nadále zásadní význam při zavádění adaptačních opatření zaměřených na přizpůsobení se globálnímu oteplování. Vzhledem k tomu, že se Zelená dohoda pro Evropu stává hlavní prioritou EU, vyzývá Evropský výbor regionů k tomu, aby byly na komunity na nižší než obecní úrovni vyčleněny větší finanční prostředky a byly pro ně připraveny programy uzpůsobené na míru. Mezi tyto komunity patří i ostrovy, řídce osídlené oblasti, vesnice a městské čtvrti.

Evropský výbor regionů (VR) přijal stanovisko Směrem k udržitelným čtvrtím a malým komunitám: politika v oblasti životního prostředí na nižší než obecní úrovni , jehož zpravodajem je Gaetano Armao (IT/ELS) , místopředseda a člen rady regionu Sicílie odpovědný za hospodářské záležitosti a předseda meziregionální skupiny VR Ostrovní regiony .

„Jsme shromáždění EU místních a regionálních orgánů, a proto je naší povinností tlumočit názory komunit na nižší než obecní úrovni a podporovat iniciativy, které zvýší jejich prosperitu a udržitelnost,“ uvedl zpravodaj Gaetano Armao. „Ať se jedná o malé ostrovy, městské čtvrti nebo neobydlené horské oblasti, musí být vytvořeny mechanismy uzpůsobené na míru, aby bylo možné řešit specifické problémy v oblasti životního prostředí, jimž v současné době komunity na nižší než obecní úrovni čelí. Musíme začít tím, že zjednodušíme a zefektivníme pravidla způsobilosti, abychom podpořili přímou účast subjektů na nižší než obecní úrovni v programech EU v oblasti životního prostředí.“

Členové poukazují na to, že komunity na nižší než obecní úrovni nemají téměř žádný vliv na rozhodnutí související s klíčovými aspekty v rámci ekologické transformace, jako je doprava, nakládání s odpady, vodohospodářství nebo kvalita ovzduší. Shodli se na tom, že tyto komunity je nutné ve stanoviscích VR zohlednit. VR vyzývá Evropskou komisi, aby posoudila návrh na vyhlášení evropského dne udržitelných vesnic a městských čtvrtí , a tak podpořila a stimulovala jejich přímé zapojení do úsilí, jež Evropa vyvíjí za účelem dosažení klimatické neutrality.

VR žádá, aby byla zavedena opatření a mechanismy s cílem maximalizovat pozitivní dopad politik EU v oblasti životního prostředí na nižší než obecní úrovni. Členové navrhují, aby byly zveřejněny specifické výzvy k vyjádření zájmu a sestaveny pracovní programy, jejichž účelem by bylo urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie a posílit nové režimy účasti a dynamiku komunit, čímž by se podpořil udržitelný rozvoj na místní úrovni. V současnosti EU podporuje rozvojové strategie na nižší než obecní úrovni prostřednictvím konkrétních iniciativ, jako jsou místní akční skupiny LEADER .

V Evropě existuje na nižší než obecní úrovni mnoho různých institucionálních struktur a kontextů. Pro vymezení těchto komunit se používají názvy jako např. osada, městská část, městská čtvrť, oblast, vesnice, farnost či městský obvod. Komunity na nižší než obecní úrovni, od hustě obydlených městských čtvrtí po malé ostrovy a horské vesnice, se potýkají se specifickými problémy v oblasti životního prostředí a často jim chybí kapacity i zdroje k jejich řešení.

Členové v souladu s požadavky vyjádřenými ve stanovisku VR Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí vyzývají k tomu, aby byly v politikách EU v oblasti životního prostředí zohledněny všechny druhy komunit.

Shromáždění EU místních a regionálních zástupců se zavazuje, že zahájí dialog s Evropskou komisí, mj. v rámci , aby bylo zaručeno, že malé komunity na nižší než obecní úrovni budou při provádění konkrétních politik EU v oblasti životního prostředí náležitě zohledněny. Při tom by bylo možné vycházet z činnosti, která již byla uskutečněna v oblasti poskytování pokynů a nástrojů.

Přijaté stanovisko souvisí se , jež obsahuje přehled informací o úloze v oblasti životního prostředí, kterou plní komunity na nižší než obecní úrovni ve všech členských státech.

Kontakt: David Crous // Tel.: +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023