Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda pro Evropu je i nadále kompasem pro plán EU na podporu oživení po pandemii COVID-19  

V době, kdy třetí vlně onemocnění COVID-19 neunikl téměř žádný region, se místní a regionální vedoucí představitelé zaměřují především na zajištění udržitelného a inkluzivního hospodářského oživení, jež nebude nikoho opomíjet

Komise ENVE Evropského výboru regionů dnes představila svůj pracovní program na rok 2021 . Nejvyšší prioritou místních a regionálních vedoucích představitelů je zajistit, aby se oživení po pandemii COVID-19 promítlo do konkrétních projektů, které urychlí přechod ke klimatické neutralitě a zároveň vytvoří pracovní místa a umožní sociální začleňování na všech územích. Mezi tématy, jež se projednávala na schůzi, které se jako host zúčastnila Florika Fink-Hooijer , nová generální ředitelka GŘ pro životní prostředí Evropské komise, byly ambice v oblasti klimatu, renovace fondu budov EU, biologická rozmanitost a 8. akční program pro životní prostředí. Členové si vyměnili zkušenosti a poznatky získané během pandemie COVID-19. Plenární zasedání VR se koná ve dnech 3.–5. února 2021 .

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) schůzi zahájil těmito slovy: „Města a regiony hrají v boji proti pandemii COVID-19 klíčovou roli, a musí proto nyní být ústřední součástí úsilí o opětovné a lepší vybudování našich regionů. Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu jsou naším největším spojencem, pokud jde o oživení. K tomu, aby byla úspěšná, je však nezbytné posílit víceúrovňovou spolupráci a podpořit ji odpovídajícími finančními prostředky. Odolná města, která budou přizpůsobena potřebám budoucnosti, se nám podaří vybudovat pouze tehdy, pokud do definování strategií udržitelného oživení zapojíme místní a regionální orgány a pokud zohledníme geografické a sociální rysy každého území. Zároveň tak dosáhneme cílů Zelené dohody v oblasti klimatické neutrality a ochrany životního prostředí.“ Juan Espadas je předsedou komise ENVE a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni .

„Jsme si velmi dobře vědomi, jak je v praxi důležitá spolupráce s místními a regionálními orgány na úspěšném provádění politik v oblasti životního prostředí. A toho nemůžeme dosáhnout bez spolupráce s VR,“ řekla Florika Fink-Hooijer , nová generální ředitelka GŘ pro životní prostředí. „Zelená dohoda je i nadále kompasem pro plán EU na podporu oživení,“ dodala před tím, než vyjmenovala priority Komise v oblasti životního prostředí na rok 2021. Patří mezi ně akční plán pro nulové znečištění ( konzultace probíhá do 10. února 2021), iniciativa Komise pro udržitelné výrobky , nová strategie v oblasti lesnictví a zvýšení ambicí v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti před konáním významných globálních summitů v roce 2021. Florika Fink-Hooijer navrhla, aby ve VR vznikla nová platforma zúčastněných stran pro připravovaný akční plán pro nulové znečištění.

Andries Gryffroy (BE/EA) , zpravodaj VR k Zelené dohodě pro Evropu, během svého vystoupení připomněl návrh VR vypracovat regionální srovnávací přehled s cílem posoudit provádění strategie EU pro udržitelný růst na místní úrovni.

Dimitrios Karnavos (EL/ELS) představil hlavní body svého návrhu stanoviska 8. akčnímu programu pro životní prostředí .Starosta obce Kallithea zdůraznil, že šíření onemocnění COVID-19 zvýšilo potřebu lepší provázanosti mezi zdravím a životním prostředím . 8. akční program pro životní prostředí považuje za „nástroj rozvíjející udržitelné podnikatelské prostředí a podporující zelené investice“ . Stanovisko zpravodaje Karnavose obsahuje požadavek, aby Komise doplnila návrh 8. akčního programu pro životní prostředí, který je nyní předmětem interinstitucionálního jednání, o  technickou platformu pro spolupráci v oblasti životního prostředí . Přijetí se plánuje tento týden na plenárním zasedání VR ve dnech 3.–5. února 2021 . Poslankyně EP Grace O’Sullivan (IE/Zelení) , zpravodajka ke všeobecnému akčnímu programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030, vystoupila v diskusi, aby znovu potvrdila závazek EP spolupracovat s VR v zájmu podpory agendy v oblasti životního prostředí.

Členové komise ENVE přijali návrh stanoviska Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň . Zpravodaj Enrico Rossi (IT/SES) , bývalý předseda rady regionu Toskánsko (2010–2020) a současný člen rady obce Signa (Florencie), uvedl: „Evropské zdroje, které budou k dispozici v následujících letech, jsou mimořádné. Oživení může být doplněno o navýšení veřejných investic do stavebnictví. Důrazně požadujeme víceúrovňovou správu, včetně financování, zejména pak, aby byl všem regionálním a místním orgánům při provádění renovační vlny k dispozici nástroj technické pomoci a aby města a regiony mohly využívat flexibilnější rozpočtová pravidla, jež by podpořila jejich schopnost investovat do renovace budov. Renovační vlna představuje příležitost, kterou nesmíme promeškat.“ Webinář o financování renovační vlny se konal 27. ledna . Návrh stanoviska, který vypracoval Enrico Rossi, má být přijat ve dnech 17. až 19. března 2021.

Na schůzi byla prodiskutována tato stanoviska:

Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP 26 , zpravodaj: Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta města Autun. Návrh stanoviska má být přijat 26. března 2021, konečné hlasování je naplánováno na plenární zasedání VR ve dnech 30. června – 2. července 2021.

Bezpečné a udržitelné chemické látky pro životní prostředí bez toxických látek v evropských městech a regionech , zpravodaj: Adam Struzik (PL/ELS) , maršálek Mazovského vojvodství. Přijetí návrhu stanoviska je naplánováno na 26. března 2021, konečné hlasování by mělo proběhnout na plenárním zasedání VR ve dnech 5.–7. května 2021.

Místní a regionální orgány a ochrana mořského prostředí , zpravodajka: Emma Nohrèn (SE/Zelení) , místostarostka obce Lysekil. Přijetí návrhu stanoviska je naplánováno na 26. března 2021, konečné hlasování by mělo proběhnout na plenárním zasedání VR ve dnech 5.–7. května 2021.

Schůze komise ENVE se zúčastnila Joke Schauvliege (BE/ELS) , poslankyně Vlámského parlamentu a zpravodajka VR ke stanovisku Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 . Návrh stanoviska by měl být předložen k přijetí na plenárním zasedání VR v březnu 2021.

Příští schůze komise ENVE se bude konat dne 26. března 2021.

Souvislosti:

Zpráva o stavu životního prostředí Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) z roku 2020 obsahuje varování, že Evropa čelí v oblasti životního prostředí výzvám nebývalého rozsahu a naléhavosti.

Na tomto odkazu najdete internetový rozhovor VR s Dimitriosem Karnavosem (EL/ELS) o 8. akčním programu pro životní prostředí.

Seznamte se s iniciativou VR v oblasti provádění Zelené dohody na místní úrovni a s osvědčenými postupy prostřednictvím  on-line mapy , kterou VR připravil.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023