Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region: zvláštní ročník zaměřený na reakci na pandemii COVID-19  

Evropský výbor regionů (VR) otevírá možnost podávání přihlášek do zvláštního ročníku ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER). Tématem je „Podnikání zaměřené na udržitelné oživení“. Města, regiony a obce mohou zaslat své strategie týkající se toho, jak budou v následujících dvou letech podporovat malé a střední podniky. Lhůta pro podávání přihlášek je 28. října 2020.

Ocenění EER Evropský výbor regionů každoročně uděluje třem městům, regionům nebo obcím, které disponují mimořádnou, na budoucnost orientovanou strategií podpory malých a středních podniků a začínajících a rozvíjejících se podniků. Udělení označení EER znamená uznání a zviditelnění místních či regionálních strategií podpory podnikání. Umožňuje přístup k rozšiřující se síti průkopnických území, jež aktivně posilují své podnikatelské ekosystémy, vyměňují si osvědčené postupy a spolupracují na evropských projektech.

Letošní zvláštní ročník vychází z rozšířeného ocenění EER pro rok 2021 a pobízí regiony a města EU k vypracování strategií na podporu podnikání a malých a středních podniků, které řeší dopad krize COVID-19. Ocenění bude uděleno až šesti regionům, které budou označení EER používat po dobu dvou let (2021 a 2022), což jim umožní naplánovat a provést strategie úspěšného hospodářského a sociálního oživení.

„Obnova hospodářství EU po krizi COVID-19 bude zdlouhavá a bude zapotřebí úsilí všech úrovní: evropské, celostátní, regionální i místní. Naše místní ekonomiky budou potřebovat hodně aktivního podnikání a inovací, aby se s touto výzvou vyrovnaly a plně využily příležitosti, jež přináší ekologická a digitální transformace. Výkonnost našich malých a středních podniků bude jedním z klíčů k opětovnému nastartování hospodářského motoru Evropy a posílení její dlouhodobé odolnosti. Budeme muset vyhodnotit a aktualizovat naše politiky a plány a strategie místního rozvoje, aby odrážely tuto novou ekonomickou a sociální realitu,“ uvedl Michael Murphy , předseda Komise pro hospodářskou politiku (ECON) ve VR.

Zvláštní ročník ocenění EER byl formálně zahájen během diskuse se zástupci Evropské komise o hospodářském dopadu pandemie a opatřeních EU týkajících se reakce zaměřené na malé a střední podniky a průmysl.

„Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region je důkazem toho, že tempo hospodářského oživení v EU bude záviset na rozhodných opatřeních přijímaných na místní a regionální úrovni. Evropská komise plně podporuje iniciativu EER, jež mobilizuje regiony a města EU, aby do popředí svých strategií a akčních plánů postavily podnikání,“ řekla Kristin Schreiber , ředitelka GŘ GROW Evropské komise a členka poroty EER.

Podávat přihlášky do soutěže EER na období 2021–2022 bude možné do 28. října 2020.  Pokud se chcete přihlásit, navštivte internetovou stránku EER .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023