Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů volí nového předsedu  

Dne 12. července, po dvou a půl letech v čele Evropského výboru regionů (VR), by měl Markku Markkula (FI/ELS) předat funkci předsedy Karl-Heinzovi Lambertzovi (BE/SES). Členové (VR) se v Bruselu sejdou také proto, aby jednali o hlavních politikách EU, např. o společné zemědělské politice po roce 2020 a o nedávném energetickém „zimním balíčku“ EU. Komisař Moedas povede diskusi o přezkumu výzkumného programu Horizont 2020 v polovině období a komisařka pro dopravu Bulcová se zapojí do diskuse se členy VR o budoucnosti nízkoemisní mobility a o Nástroji pro propojení Evropy. Na předních místech programu jednání bude také globální úsilí v oblasti udržitelnosti, včetně návrhů na to, jak mohou města a regiony přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje, které vytyčila OSN. Slavnostní udílení ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2018 třem novým letošním vítězům se uskuteční 12. července.

Estonské předsednictví EU stanovuje priority

Matti Maasikas , estonský náměstek ministra pro evropské záležitosti, má představit priority estonského předsednictví Evropské rady, které zahrnují řadu oblastí, jež jsou pro evropské regiony a města prioritní. Estonské předsednictví zahájilo svou činnost 1. července.

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2020

Doporučení k reformě společné zemědělské politiky po roce 2020 vypracoval Guillaume Cros (FR/SES). Spolu se svým postojem k politice soudržnosti EU, jenž schválil v květnu, VR určí, jak by bylo v budoucnosti možné přepracovat dvě největší položky rozpočtu EU. Do diskuse se zapojí předseda výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Czesław Adam Siekierski.

Horizont 2020: budoucnost výzkumu a inovací v Evropě

VR při hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období vyzdvihne klíčový význam výzkumu a inovací pro dlouhodobé vyhlídky evropského hospodářství. Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas projedná doporučení VR, jež formuloval Christophe Clergeau (FR/SES).

Doprava v Evropě: zahájení iniciativy EU pro čisté autobusy

Komisařka Violeta Bulcová bude diskutovat s členy VR o problémech v dopravě v návaznosti na přijetí stanoviska Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu, které vypracoval József Ribányi (HU/ELS). Po skončení diskuse komisař pro dopravu společně s nově jmenovaným předsedou VR zahájí činnost celounijní platformy regionů a měst pro ekologické autobusy, která si klade za cíl začít do konce roku 2019 provozovat alespoň 2 000 autobusů s nulovými emisemi. Nutnost omezit změny klimatu bude rovněž součástí intenzivních diskusí v rámci debaty VR o třech stanoviscích k tématům souvisejícím s energetickým „zimním balíčkem“ EU: čistá energie, energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

Rozvoj: 600 místních a regionálních představitelů z celého světa se sejde v Bruselu

OSN prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje, které byly přijaty v roce 2015, vytyčila cíle pro všechny země na světě. Ve stanovisku VR nazvaném Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti se Franco Iacop (IT/SES) zabývá přímými a nepřímými výzvami, jež OSN pro evropské místní a regionální orgány stanovila. Evropský aspekt jeho stanoviska bude ve dnech 10. a 11. července doplněn významným setkáním místních a regionálních politiků z celého světa na téma Regiony a města pro rozvoj – konference o decentralizované spolupráci, pořádaným VR a Evropskou komisí.

V rámci úsilí o podporu měst v Libyi přijme VR také doporučení ohledně toho, jak řídit migraci a zachraňovat životy podél migrační trasy přes centrální Středomoří . Toto stanovisko vypracoval zpravodaj Hans Janssen (NL/ELS).

Tisková konference nového předsedy VR se plánuje na 12. července v 16 hodin.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Koordinace systémů sociálního zabezpečení, zpravodajka: Ulrike Hiller (DE/SES)

Územní klasifikace a typologie, zpravodaj: Mieczysław Struk (PL/ELS)

Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce, zpravodaj: Pavel Branda (CZ/EKR)

Podpora začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě, zpravodaj: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Inteligentní regulace pro malé a střední podniky, zpravodaj: Christian Buchmann (AT/ELS)

Správa energetické unie a čistá energie, zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS)

Energetická účinnost a budovy, zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou, zpravodajka: Daiva Matonienė (LT/EKR)

Mezinárodní správa oceánů, zpravodaj: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktické informace:

místo konání: budova Paul Henri Spaak – Evropský parlament, hlavní jednací sál , rue Wiertz 60, 1047 Brusel

datum konání: 12. července od 15:00 do 21:00 a 13. července od 9:00 do 13:00

program jednání & podklady pro plenární zasedání

přímý přenos z plenárního zasedání lze sledovat na internetových stránkách VR

informace ohledně plenárního zasedání pro média

VR na Twitteru: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023