Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Brexit: Evropský výbor regionů zřizuje kontaktní skupinu VR-Spojené království  

Evropský výbor regionů (VR) zahájil činnost kontaktní skupiny VR-Spojené království, jejímž cílem je udržovat komunikaci mezi místními a regionálními orgány v Evropské unii a městy, regiony a decentralizovanými správními orgány Spojeného království. Tato iniciativa má návaznost na vystoupení Spojeného království z EU dne 31. ledna 2020.

První zasedání kontaktní skupiny, které proběhlo formou videokonference dne 22. září, bylo přípravnou schůzí, jíž se zúčastnili pouze politici z 27 členských států EU. K hejtmanům, starostům a místním zastupitelům promluvili Michel Barnier , hlavní vyjednavač za Evropskou unii, a  Kati Piri (NL/SES), spoluzpravodajka Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím.

EU usiluje o to, aby do 31. října bylo dosaženo dohody o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. Ta by pak vyžadovala ratifikaci ze strany Evropského parlamentu. Bez dohody pozbudou stávající právní vazby mezi EU a Spojeným královstvím platnosti dne 31. prosince 2020.

Kontaktní skupině předsedá Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), předseda rady regionu Bretaň. Pan Chesnais-Girard uvedl: „Současná patová situace v jednáních mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím by neměla znemožňovat zachování spolupráce na regionální a místní úrovni, protože bez ohledu na výsledek jednání budou místní a regionální orgány muset spolupracovat i po roce 2020. Povzbuzující je to, že místní samosprávy a decentralizované parlamenty a shromáždění v celém Spojeném království projevily velký zájem o zachování vazeb s námi. Brexit bude mít závažné důsledky pro mnoho evropských regionů a měst, jako je třeba Bretaň. Nyní je nutné, aby naše názory byly vzaty v potaz a aby byly zavedeny podpůrné programy pro regiony, např. rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu.“

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), guvernér regionu Střední Makedonie v Řecku, řekl: „Místní a regionální samosprávy budou prvními svědky toho, jaké dopady budou konečná jednání o brexitu mít na životy lidí. V době, kdy komunity potřebují stabilitu, by ideologicky a politicky motivované zablokování dohody zbrzdilo oživení a ohrozilo mír na irském ostrově. Kontaktní skupina VR-Spojené království usiluje o ochranu úzkých vazeb, jež byly po desetiletí navazovány a udržovány mezi místními a regionálními představiteli. Cílem je, aby mohli sdílet své obavy, tlumit dopad brexitu a chránit spolupráci v zájmu svých občanů.“

Kontaktní skupina se bude scházet až třikrát ročně, aby projednala otázky související s obchodem, pohybem zboží, osob a služeb a způsoby, jak pokračovat v přeshraniční spolupráci.

Jedná se o jednostranný orgán složený z 12 řádných členů VR a pozorovatele z nově vytvořené skupiny Zelených VR. Kontaktní skupina VR-Spojené království bude na své schůze zvát zástupce místních samospráv a decentralizovaných parlamentů a shromáždění Spojeného království, a to na základě programu každé konkrétní schůze. Kontaktní skupina může rovněž přijímat pozvání od místních samospráv a decentralizovaných parlamentů a shromáždění Spojeného království k pořádání schůzí ve Spojeném království.

Před vystoupením Spojeného království z EU vyzvala odstupující delegace Spojeného království ve VR k vytvoření orgánu, který by udržoval a podporoval dobré vztahy mezi místními a regionálními orgány v EU a ve Spojeném království.

Vedle pana Chesnais-Girarda tvoří kontaktní skupinu tito členové VR: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/ELS), vedoucí nizozemské delegace a starostka města Hof van Twente; Michael Murphy (IE/ELS), vedoucí irské delegace ve VR a člen rady hrabství Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Valencie; Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), primátorka města Gdaňsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), starosta obce Lemvig; Pehr Granfalk (SE/ELS), člen rady obce Solna; Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland; Maria Gomes (PT/SES), předsedkyně rady obce Portimão; Karl Vanlouwe (BE/Evropská aliance), člen Vlámského parlamentu; Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel statutárního města Hradec Králové. Pozorovatelkou za skupinu Zelených je Henrike Müller (DE), poslankyně zemského sněmu spolkové země Brémy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023