Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Brexit: Evropský výbor regionů zřizuje kontaktní skupinu VR-Spojené království  

Evropský výbor regionů (VR) zahájil činnost kontaktní skupiny VR-Spojené království, jejímž cílem je udržovat komunikaci mezi místními a regionálními orgány v Evropské unii a městy, regiony a decentralizovanými správními orgány Spojeného království. Tato iniciativa má návaznost na vystoupení Spojeného království z EU dne 31. ledna 2020.

První zasedání kontaktní skupiny, které proběhlo formou videokonference dne 22. září, bylo přípravnou schůzí, jíž se zúčastnili pouze politici z 27 členských států EU. K hejtmanům, starostům a místním zastupitelům promluvili Michel Barnier , hlavní vyjednavač za Evropskou unii, a  Kati Piri (NL/SES), spoluzpravodajka Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím.

EU usiluje o to, aby do 31. října bylo dosaženo dohody o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. Ta by pak vyžadovala ratifikaci ze strany Evropského parlamentu. Bez dohody pozbudou stávající právní vazby mezi EU a Spojeným královstvím platnosti dne 31. prosince 2020.

Kontaktní skupině předsedá Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), předseda rady regionu Bretaň. Pan Chesnais-Girard uvedl: „Současná patová situace v jednáních mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím by neměla znemožňovat zachování spolupráce na regionální a místní úrovni, protože bez ohledu na výsledek jednání budou místní a regionální orgány muset spolupracovat i po roce 2020. Povzbuzující je to, že místní samosprávy a decentralizované parlamenty a shromáždění v celém Spojeném království projevily velký zájem o zachování vazeb s námi. Brexit bude mít závažné důsledky pro mnoho evropských regionů a měst, jako je třeba Bretaň. Nyní je nutné, aby naše názory byly vzaty v potaz a aby byly zavedeny podpůrné programy pro regiony, např. rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu.“

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), guvernér regionu Střední Makedonie v Řecku, řekl: „Místní a regionální samosprávy budou prvními svědky toho, jaké dopady budou konečná jednání o brexitu mít na životy lidí. V době, kdy komunity potřebují stabilitu, by ideologicky a politicky motivované zablokování dohody zbrzdilo oživení a ohrozilo mír na irském ostrově. Kontaktní skupina VR-Spojené království usiluje o ochranu úzkých vazeb, jež byly po desetiletí navazovány a udržovány mezi místními a regionálními představiteli. Cílem je, aby mohli sdílet své obavy, tlumit dopad brexitu a chránit spolupráci v zájmu svých občanů.“

Kontaktní skupina se bude scházet až třikrát ročně, aby projednala otázky související s obchodem, pohybem zboží, osob a služeb a způsoby, jak pokračovat v přeshraniční spolupráci.

Jedná se o jednostranný orgán složený z 12 řádných členů VR a pozorovatele z nově vytvořené skupiny Zelených VR. Kontaktní skupina VR-Spojené království bude na své schůze zvát zástupce místních samospráv a decentralizovaných parlamentů a shromáždění Spojeného království, a to na základě programu každé konkrétní schůze. Kontaktní skupina může rovněž přijímat pozvání od místních samospráv a decentralizovaných parlamentů a shromáždění Spojeného království k pořádání schůzí ve Spojeném království.

Před vystoupením Spojeného království z EU vyzvala odstupující delegace Spojeného království ve VR k vytvoření orgánu, který by udržoval a podporoval dobré vztahy mezi místními a regionálními orgány v EU a ve Spojeném království.

Vedle pana Chesnais-Girarda tvoří kontaktní skupinu tito členové VR: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/ELS), vedoucí nizozemské delegace a starostka města Hof van Twente; Michael Murphy (IE/ELS), vedoucí irské delegace ve VR a člen rady hrabství Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Valencie; Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), primátorka města Gdaňsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), starosta obce Lemvig; Pehr Granfalk (SE/ELS), člen rady obce Solna; Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland; Maria Gomes (PT/SES), předsedkyně rady obce Portimão; Karl Vanlouwe (BE/Evropská aliance), člen Vlámského parlamentu; Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel statutárního města Hradec Králové. Pozorovatelkou za skupinu Zelených je Henrike Müller (DE), poslankyně zemského sněmu spolkové země Brémy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022