Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Angela Merkelová na zasedání VR – regiony a města EU jsou odhodlány společnými silami budovat odolnější, demokratičtější, udržitelnější a lidštější Evropu  
 

Německá spolková kancléřka Angela Merkelová diskutovala se členy Evropského výboru regionů na jejich říjnovém plenárním zasedání o dopadech krize způsobené pandemií COVID-19 a o budoucnosti Evropy.

13. října přivítal předseda Apostolos Tzitzikostas na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (#CoRplenary) německou spolkovou kancléřku Angelu Merkelovou, která představila priority německého předsednictví Rady EU, pohovořila o úloze místních a regionálních orgánů v procesu oživení Evropy a spolu se členy VR se zamyslela nad budoucností tohoto kontinentu (záznam z jejího vystoupení je k dispozici zde ).

Předseda Apostolos Tzitzikostas upozornil na to, co regiony a města od německého předsednictví očekávají: „300 regionů a 90 000 obcí v EU tvoří její demokratickou základnu a záchrannou síť. My, místní a regionální představitelé, stojíme v boji proti koronavirové pandemii v první linii. Činíme všemožné pro to, abychom zamezili šíření tohoto viru, pomohli nejohroženějším osobám a ochránili naše obyvatele, místní ekonomiky a pracovní místa. Místní a regionální úroveň správy se těší největší důvěře občanů a funguje nejefektivnějším způsobem. Chce-li se Evropa přiblížit lidem a konkrétními opatřeními reagovat na jejich potřeby, musí dostat regionální a místní představitelé větší slovo v rozhodovacím procesu EU.“

„Pandemie jasně ukázala, že současná dvourozměrná Evropa, opírající se pouze o členské státy a Brusel, má jen omezené možnosti,“ dodal Apostolos Tzitzikostas . „Musíme postavit trojrozměrný ‚evropský dům demokracie‘, na němž budou spolupracovat všechny úrovně správy – unijní, celostátní, regionální a místní – a který bude přinášet užitek občanům a bude k nim mít blíže. Ztotožňujeme se s mottem německého předsednictví: „gemeinsam“, tj. „společnými silami“. Společnými silami se nám podaří vybudovat odolnější, demokratičtější, udržitelnější a lidštější Evropu.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:

Evropská města a regiony hrají v boji proti pandemii COVID-19 i nadále stěžejní roli. Místní a regionální orgány se musely velmi rychle zmobilizovat, aby poskytly pomoc nejohroženějším občanům a místním podnikům. Krize vyvolaná touto pandemií se dotkla všech regionů, měst a místních komunit v Evropě, avšak v odlišném stupni, což vyplývá i z  výročního regionálního a místního barometru , jejž VR zveřejnil v tomto týdnu. Německo si pro své předsednictví zvolilo motto „ Společnými silami k oživení Evropy “ a bezprostředně se zaměří na překonání pandemie COVID-19, tedy na boj proti šíření viru, podporu oživení evropského hospodářství a na posílení sociální soudržnosti v Evropě. Místní a regionální orgány stojí v průběhu této krize po boku občanů, a musí se tudíž zásadní měrou podílet na přijímání rozhodnutí, aby bylo možné docílit úspěšného a spravedlivého hospodářského oživení.

Pandemie rovněž zdůraznila to, že místní a regionální orgány musí hrát klíčovou úlohu v rámci konference o budoucnosti Evropy, aby byla EU demokratičtější a transparentnější, měla blíže ke svým občanům a mohla lépe reagovat na jejich potřeby. Podle průzkumu, který nedávno provedla společnost Kantar (naleznete jej zde ), převládá ve všech zemích názor, že místní a regionální orgány mají na úrovni EU příliš malý vliv. Naprostá většina respondentů si myslí, že by těmto orgánům mělo být dáno větší slovo, čímž by se posílila schopnost EU řešit problémy.

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Sdílet :