Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Nový způsob práce“ EU spočívající v širokém a dlouhodobém zapojení občanů: co bude dál?  

U příležitosti Evropského summitu regionů a měst , který se konal ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, zopakovali Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů (VR), a Luca Jahier, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), svou výzvu orgánům EU, aby během příštího funkčního období (2019–2024) spolupracovaly na vytvoření „ stálého mechanismu EU pro strukturované konzultace “ s občany, městy, regiony a občanskou společností.

Instituce na unijní, vnitrostátní i místní úrovni v posledních letech usilují o zapojení občanů v zájmu zlepšení kvality, transparentnosti a přijímání politik EU. Dnes předsedové obou poradních orgánů EU, Luca Jahier z Evropského hospodářského a sociálního výboru a Karl-Heinz Lambertz z Evropského výboru regionů, znovu vyzvali Evropský parlament, Evropskou komisi a Evropskou radu k vytvoření stálého společného mechanismu pro „konzultace s evropskými občany“.

„Evropská unie více než kdy jindy potřebuje renesanci svých základních přesvědčení a hodnot. To se týká i způsobů, jimiž orgány EU řeší problémy občanů a jimiž občany lépe zapojují přímo do rozhodování. Organizace občanské společnosti zde mohou hrát klíčovou úlohu a jsou připraveny zahájit nový dialog s občany,“ řekl Luca Jahier .

„Demokracie začíná v našich regionech a městech. Jejich volení zástupci jsou občanům nejblíže a jsou s nimi v každodenním kontaktu. Vyzývám místní představitele ve všech členských státech EU, aby společně vyvinuli větší úsilí o to, abychom jednou za rok uspořádali skutečnou evropskou diskusi. Tato diskuse by se měla soustředit na nejpalčivější témata a měla by směřovat zpět na úroveň EU, a to včetně výzvy k akci. Chceme-li demokratičtější Evropu, nestačí jen naslouchat,“ uvedl Karl-Heinz Lambertz .

Oba předsedové promluvili 15. března na Evropském summitu regionů a měst v Bukurešti, akci spolupořádané VR a rumunským předsednictvím EU, na níž se sešlo více než 700 starostů a volených zástupců regionálních vlád a parlamentů. Od roku 2015 uspořádal VR více než 200 dialogů s občany, do nichž se zapojilo 40 000 občanů ve 27 členských státech. EHSV spolupracoval s občanskou společností při 27 vnitrostátních konzultacích, jichž se zúčastnilo více než 1 000 zástupců organizací občanské společnosti.

Související informace

Evropská rada jednala ve dnech 13. a 14. prosince 2018 o výsledcích 1 700 občanských konzultací a dialogů, které prováděly vlády členských států na téma „Budoucnost Evropy“. Předseda Jahier a předseda Lambertz reagovali jako první a navrhli „vytvoření stálého mechanismu pro strukturované konzultace a dialogy s občany“. Do tohoto mechanismu by byly zapojeny regionální parlamenty a shromáždění, místní orgány a organizace občanské společnosti s cílem pravidelně ovlivňovat politický cyklus EU. Projekt se v současné době projednává mezi orgány EU a měl by být zahájen na konci příštího roku.

       

Další informace:

Vytvoření stálého mechanismu EU pro strukturované konzultace a dialogy s občany
8
. ročník evropského summitu regionů a městNathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)22822499
nahalievandelle@cor.europa.eu                

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023