Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí věnovat mnohem více peněz na integraci přistěhovalců  
Místní a regionální představitelé EU varují před nevyvážeností unijních plánů na financování ochrany hranic a řízení migrace.

Regionální a místní představitelé vyzvali Evropskou unii, aby pro období 2021–2027 navýšila rozsah Azylového a migračního fondu o 6 miliard EUR. Upozornili tvůrce politik EU, aby nekladli „přílišný důraz na pohraniční kontroly“, a zároveň požádali, aby byla přibližně třetina fondu určena na řízení legální migrace a na integraci a aby byly určité výdaje na integraci povinné.

Evropský výbor regionů (VR) přišel s požadavkem, který byl předložen v rámci doporučení přijatých dne 9. října, měsíc poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že na Azylový a migrační fond bude v průběhu sedmi let přiděleno10,4 miliardy EUR, což je nárůst o 51 %. Obsahem doporučení VR přijatého v podobě pozměňovacího návrhu je to, že fond by měl mít téměř 16,2 miliardy EUR, což je rozšíření odpovídající návrhu Komise na navýšení finančních prostředků na ochranu hranic pomocí různých fondů o 240 %.

Hlavní zpravodaj VR k  Azylovému a migračnímu fondu pan Peter Bossman (SI/SES), starosta obce Piran, řekl: „Všichni chceme účinné a koordinované řízení migrace, avšak tyto plány musí být ještě značně vylepšeny, než budeme moci tvrdit, že peníze EU budou vynaloženy moudře a vhodně. Řízení migrace vyžaduje přesvědčivou reakci na všechny aspekty migrace – nelegální migraci, azyl, legální migraci, integraci a hlavní příčiny migrace. Rozhodnutí vypustit slovo „integrační“ z názvu fondu je výmluvné a znepokojivé. Obáváme se, že celkový přístup se zaměřuje spíše na budování zdí než na hledání vyváženého přístupu k řízení. Evropa se musí vážně zamyslet nad tím, jak integrovat nově příchozí, kteří již jsou mezi námi.“

Pan Bossman dále uvedl: „Účinná koordinace navíc vyžaduje spolupráci s místními a regionálními orgány, které jsou odpovědné například za většinu krátkodobých integračních opatření. Současné návrhy bohužel ignorují naše opakované výzvy, aby byla městům a regionům přidělena role při řízení fondu. Místní a regionální orgány Evropě nesmírně pomohly v jejím úsilí o přijetí, ubytování, integraci a zaměstnání uprchlíků a migrantů, kteří přišli v roce 2015. Je obtížné reformovat komplexní politiku uprostřed krize, ale nyní, kdy je počet příchozích výrazně nižší, doufáme, že se tvůrci politik EU dokáží domluvit na reformě, jež bude vyvážená a uzná hodnotu spolupráce s politiky přímo na místě.“

V rámci dalších doporučení VR vyzval, aby regiony a města měly během krizí přímý přístup k finančním prostředkům EU, a se zajistilo tak, že se tyto prostředky velmi rychle dostanou k orgánům, jež čelí zvlášť obtížné situaci. Jako součást své podpory komplexní evropské migrační politiky VR uvedl, že členské státy, jež se odchýlí od pokynů pro výdaje, by měly povinně poskytnout „podrobné vysvětlení“, které ukáže, „jak zajistí, že tato volba neohrozí dosažení“ cílů Azylového a migračního fondu.

Finanční prostředky z Azylového a migračního fondu jsou v současnosti vynakládány například na zlepšení ubytování pro žadatele o azyl a zlepšení služeb pro jejich přijetí, pomoc zranitelným osobám, výměnu informací a spolupráci mezi zeměmi EU a na informační kampaně v nečlenských zemích EU.

Stanovisko k Azylovému a migračnímu fondu je jednou z řady reakcí Evropského výboru regionů na návrhy Evropské komise týkající se rozpočtu EU na období 2021–2027. VR dne 9. října také přijal doporučení k celkovému návrhu rozpočtu a k jeho konkrétním částem: Horizont Evropa (oblast výzkumu) , Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) , program Práva a hodnoty budoucnost programu LIFE (pro životní prostředí a oblast klimatu) .

Dne 9. října dále předseda VR pan Karl-Heinz Lambertz vystoupil s významným projevem , v němž popsal regionální a místní pohled na stav Evropské unie a podpořil „kampaň, která představí integrační projekty našich měst a regionů“.

Na příklady činností místních a regionálních orgánů bylo poukázáno během diskuse o migraci, která proběhla na plenárním zasedání VR dne 10 října. Konkrétně paní María Ángeles Elorza Zubiría (ES/ALDE) vysvětlila detaily nové integrační iniciativy vlády Baskicka, pan Basílio Horta (PT/SES) představil plán města Sintra na přijetí a integraci migrantů a pan Luc Van den Brande (BE/ELS) z Vlámska vyzdvihl význam vytváření partnerství mezi místními samosprávami v Evropě a Africe jako příspěvek k řízení migrace.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023