Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
OSN bije na poplach – pro EU musí být biologická rozmanitost a změna klimatu prioritou  
Předseda Evropského výboru regionů vyzývá EU, aby v reakci na „nesmírně znepokojivou“ zprávu OSN zvýšila své úsilí

Evropská unie se musí prioritně zabývat biologickou rozmanitostí a snahou o radikální snížení emisí uhlíku, prohlásil 7. května předseda Evropského výboru regionů v reakci na zprávu OSN, jež varuje, že „náš životně důležitý systém“ – svět přírody – je stále více ohrožován: vyhynutí nyní hrozí jednomu milionu druhů. Předseda Karl-Heinz Lambertz zprávu označil za „tísňové volání vyzývající ke spolupráci všech úrovní státní správy“.

Zpráva, kterou vypracovala IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby) a jejíž hlavní zjištění OSN zveřejnila 6. května, odráží závěry vědců z celého světa získané z 15 000 akademických studií. Varování obsažená ve zprávě jsou upřímná a neúprosná. Uvádí se v ní, že biologická rozmanitost se snižuje tempem, které nemá v dějinách lidstva obdoby. Druhy vymírají stále rychleji a lidstvo „na celém světě narušuje samy základy hospodářství, zdrojů obživy, potravinového zabezpečení, zdraví a kvality života“.

Předseda Lambertz (BE/ELS) řekl: „Příroda nám dává život, a my ji ničíme. V uplynulém půlstoletí jsme se velmi úspěšně vypořádali s problémem, jak nasytit rychle rostoucí světovou populaci, avšak na přírodě to zanechalo značné následky. Bezodkladně musíme nalézt způsob, jak nasytit svět a přitom zajistit udržitelný rozvoj a zároveň obnovit biologickou rozmanitost. Tato krize vyžaduje společnou reakci všech úrovní správy, včetně měst a regionů. Ochrana biologické rozmanitosti by se spolu s bojem proti změně klimatu měly zařadit na přední místo agendy EU. Ještě není příliš pozdě na to, abychom zajistili biologicky rozmanitý svět bez emisí uhlíku, je k tomu však zapotřebí intenzivního úsilí a investic na místní úrovni.“

Roby Biwer , první místopředseda komise ENVE VR a  zpravodaj pro biologickou rozmanitost , uvedl: „Biologickou rozmanitost bychom měli považovat za základ našeho zdraví a dobrých životních podmínek. Je nezbytnou podmínkou pro fungování ekosystémů, na nichž jsme závislí, a protože utváří prostředí, ve kterém žijeme, musíme ji chránit a naučit se žít v souladu s našimi ekosystémy.“

Pan Biwer zdůraznil, že evropští voliči chápou úzkou souvislost mezi biologickou rozmanitostí a opatřeními v oblasti klimatu, přičemž citoval průzkum Eurobarometru zveřejněný 6. května. Uvádělo se v něm, že dvě třetiny Evropanů zcela souhlasí s tím, že péče o přírodu má v boji proti změně klimatu zásadní význam.

VR je zapojen do vypracování celosvětového a evropského politického rámce v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2020. V  doporučeních , která VR přijal v říjnu 2018, se (stejně jako ve zprávě IPBES) klade důraz na to, aby se města a regiony v Evropě staly udržitelnými jednotkami, které chrání přírodu, obnovují biologickou rozmanitost, zachovávají a posilují ekosystémové služby a přitom naplňují rozhodující potřeby svých obyvatel. VR vyzval k vypracování ambiciózní, časově vymezené a vědecky podložené strategie v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2020 s cílem zachránit rozmanitost a bohatost života na Zemi. Trvá také na tom, aby byla v politikách EU a OSN výslovně uznána nepostradatelná úloha místních a regionálních orgánů při podpoře biologické rozmanitosti a aby byla městům a regionům poskytnuta podpora, kterou potřebují.

VR jako konkrétní činnosti doporučuje mimo jiné: vybudovat více přeshraniční zelené infrastruktury a zelených koridorů, aby zvěř mohla přecházet z jednoho místa na druhé, posílit schopnost místních a regionálních samospráv bojovat s invazivními druhy, zajistit, aby při skoncování s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy hrály městské a regionální orgány výraznější roli, rozšířit výzkum možností zvýšení biologické rozmanitosti v městském prostředí a navýšit financování činností v oblasti biologické rozmanitosti.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023