Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU – regionální a místní představitelé vítají dohodu a naléhavě vyzývají k uvolnění finančních prostředků v první polovině roku 2021 na pomoc občanům a podnikům čelícím druhé vlně pandemie COVID-19  

Výbor oceňuje úsilí Parlamentu zajistit výraznější opatření EU v oblasti výzkumu týkajícího se zdraví a programu Erasmus+, demokratickou kontrolu plánů na podporu oživení a nové finanční prostředky pro Unii

„Tato dohoda přináší naději místním komunitám, jež čelí druhé vlně pandemie. Je nezbytné, aby brzy došlo k jejímu konečnému přijetí, a finanční prostředky se tak dostaly k těmto komunitám v první polovině roku 2021. V případě zpoždění je nutné, aby měly zásadní investice, uskutečněné v roce 2021 ještě před vstupem nového rozpočtu v platnost, zpětnou způsobilost. V opačném případě bude příliš pozdě na to, aby EU pomohla ochránit místní komunity a naši ekonomiku,“ prohlásil předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas ve svém vyjádření k interinstitucionálním jednáním o víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027 a plánu na podporu oživení.

Předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU VR ( COTER )
Isabelle Boudineau (FR/SES) uvedla: „Jedná se o historickou dohodu. Evropskému parlamentu se poprvé podařilo navýšit víceletý finanční rámec o 16 miliard EUR, a to ve prospěch výzkumných pracovníků a účastníků programu Erasmus+ a programu „EU pro zdraví“, který má v současné krizi zásadní význam a jehož finanční prostředky tak byly ztrojnásobeny. Určité nejistoty však přetrvávají. Účelové řešení, jež spočívá ve využívání pokut EU uložených za porušování pravidel hospodářské soutěže, by nemělo být pouze dočasnou možností. Pravidla EU by měla být upravena tak, aby byla tato možnost dlouhodobě zachována. Totéž platí pro dohodnutý harmonogram týkající se nových vlastních zdrojů pro rozpočet EU. Musíme si být jisti, že nezůstane pouze u ambiciózního harmonogramu, ale budou následovat konkrétní opatření. Závažná hospodářská situace vyžaduje razantní řešení a my musíme zajistit udržitelné oživení v EU v dlouhodobém horizontu.“

Zpravodaj VR pro víceletý finanční rámec Nikola Dobroslavić (HR/ELS) uvedl: „Vítáme dohodu, k níž dospěly Rada a Parlament ohledně nového VFR a balíčku na podporu oživení. Rychlé přijetí těchto nástrojů před začátkem nového finančního období 2021–2027 má zásadní význam pro to, aby mohly města a regiony provádět konkrétní projekty. Bez aktivního zapojení měst a regionů nemůže v Evropě dojít k oživení. Zásadní význam pro regiony a města a pro to, aby tuto krizi překonaly, má i nadále politika soudržnosti a společná zemědělská politika. Z toho důvodu musíme prosazovat soudržnost jako základní hodnotu a klíčový cíl všech politik a investic.“

Souvislosti:

Mezi hlavní požadavky Evropského výboru regionů týkající se řešení pandemie patří:

1) plán k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, včetně fondu EU na podporu oživení ve výši nejméně 500 miliard EUR, který by byl provázán s ambiciózním rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů;

2) mechanismus EU pro případy zdravotní nouze, který umožní financovat nákup zdravotnického materiálu a posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče a investovat do zajištění odolnosti a udržitelnosti zdravotní péče;

3) systémy financování, které pomohou regionálním a místním komunitám kompenzovat místní daňové ztráty a reorganizovat veřejné služby tak, aby byly digitální, udržitelné a odolné;

4) zjednodušené postupy pro financování udržitelné místní infrastruktury;

5) nástroje a právní opatření určené na podporu malých a středních podniků, cestovního ruchu a kultury;

6) plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023