Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní barometr EU varuje: až 10% propad příjmů v regionech a městech ohrožuje veřejné služby  

Předseda Apostolos Tzitzikostas představil předsedkyni Ursule von der Leyen regionální a místní barometr. Upozornil na riziko, že kvůli pandemii COVID-19 přijde celá jedna generace o vyhlídky do budoucna, a také na rostoucí regionální nerovnosti.

Z prvního celounijního regionálního a místního barometru , který vytvořil Evropský výbor regionů , je jasně patrné, že pandemie koronaviru má závažný dopad na příjmy orgánů na nižší než celostátní úrovni. Jen v Itálii, Německu a Francii by se jejich ztráty mohly v roce 2020 vyšplhat na 30 miliard eur. Krize rovněž prohlubuje sociální a hospodářské nerovnosti na území EU. Zpráva upozorňuje na to, že by tato krize mohla dnešní mladé lidi připravit o jakékoli perspektivy, a také na výrazné rozdíly mezi regionálními systémy zdravotní péče. Zvětšující se propast mezi venkovem a městem rovněž jednoznačně ohrožuje soudržnost EU.

Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, při prezentaci výsledků výročního regionálního a místního barometru uvedl: „Cílem barometru je pochopit potřeby lidí, aby bylo možné na ně správně reagovat. Musíme posoudit, jak na tom je naše obyvatelstvo, abychom zjistili, zda byla opatření EU v praxi účinná a co musí EU učinit, aby pomohla svým regionům, městům a vesnicím. Naše zpráva potvrzuje, že pandemie nás poškodila všechny. Více než 90 % regionů a obcí v EU očekává propad svých příjmů.“

„Hrozí, že v důsledku krize přijde celá jedna generace o vyhlídky do budoucna, neboť pracovní místa mladých lidí jsou více ohrožena a pouze šest členských států je schopno zajistit distanční výuku pro alespoň 80 % žáků,“ uvedl dále předseda Tzitzikostas . „67 % Evropanů si přeje, aby města a regiony měly větší vliv na rozhodování EU. Je tedy načase přehodnotit způsob fungování demokracie v EU a více ji přiblížit lidem. Jakožto regionální a místní představitelé jsme odhodláni spolupracovat na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, abychom překonali pandemii a vybudovali odolné a udržitelné komunity.“

Předsedkyně von der Leyen , která ke shromáždění EU místních a regionálních politiků promluvila od nástupu do funkce poprvé, uvedla: „Místní orgány stály v okamžiku, kdy krize propukla, v první linii . A Evropané si jsou vědomi toho, co pro ně jejich primátoři, starostové, vedoucí představitelé regionů, radní či zastupitelé udělali. Budou stěžejními subjekty procesu oživení. Zdroje nástroje Next Generation EU se tedy budou zaměřovat na odolnost našich systémů zdravotní péče. Z evropských fondů bude možné investovat do nových nemocnic, lepšího vybavení a posílení systémů zdravotní péče. Místní orgány by při tom měly mít řídicí úlohu.“

Dne 13. října pronese před Evropským výborem regionů projev i  německá kancléřka Angela Merkel jakožto vedoucí představitelka země, která právě vykonává rotující předsednictví Rady Evropské unie.

SOUVISLOSTI

Barometr poskytuje přehled o dopadu sociální, hospodářské a zdravotní krize na regiony a města EU. Fakta a zjištění jsou doplněna posouzením stavu financí na nižší než celostátní úrovni, na němž se podílela OECD, a průzkumem veřejného mínění týkajícím se úlohy a vlivu regionálních a místních orgánů v evropském rozhodovacím procesu.

Podle průzkumu veřejného mínění , který v prvních dvou zářijových týdnech provedla společnost Kantar a do nějž se zapojilo více než 26 000 respondentů, důvěřují Evropané místním a regionálním orgánům více než národním vládám nebo EU , a to jak za běžné situace, tak v reakci na pandemii. Chtěli by, aby měly místní a regionální orgány větší vliv na rozhodování EU v oblasti zdravotnictví, zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání, odborné přípravy a kultury.

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) byl využit při přípravě usnesení Místní a regionální orgány čelí pandemii COVID-19 a podílejí se na procesu oživení , které přijme 329 členů VR, politického shromáždění EU místních a regionálních orgánů, dne 13. října.

Zjištění výročního regionálního a místního barometru:

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Projev předsedy Tzitzikostase je k dispozici na stránce předsedy Evropského výboru regionů.

Celá diskuse: Ke zhlédnutí na internetových stránkách VR.

Celé plenární zasedání: Navštivte náš LiveBlog .

Další dotazy : Ohledně informací týkajících se jednotlivých zemí, audiovizuální podpory a s dalšími otázkami se prosím obraťte na: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023