Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Evropského parlamentu a místopředseda Komise se spolu s čelními představiteli místní úrovně zamyslí nad budoucností Evropy  

Evropský výbor regionů přivítá předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho a místopředsedu Evropské komise odpovědného za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrkiho Katainena. Mimoto Výbor plánuje, že v průběhu prvního dne svého plenárního zasedání (11. května) přijme jakožto první instituce EU formální postoj k politice soudržnosti EU po roce 2020. Diskuse o budoucnosti investic EU do regionů a měst bude pokračovat druhý den (12. května), kdy se do ní zapojí komisař pro rozpočet EU pan Oettinger.

Úvahy o budoucnosti Evropy a obnovení důvěry

EU prochází kritickou fází, kdy se potýká s výzvami, které nemají obdoby, a čelí narůstající nedůvěře veřejnosti. Evropský výbor regionů a Evropský parlament mají coby dvě instituce EU, jež jsou přímo spojeny s občany, ústřední úlohu, pokud jde o obnovení důvěry občanů a přispění k tomu, aby bylo dosaženo konsensu o budoucnosti Evropy.

V rámci probíhající rozpravy o minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy zahájil Výbor – politické shromáždění EU zástupců místních a regionálních samospráv – iniciativu „ Úvahy o Evropě “, jež zahrnuje dialog s občany a diskuse na radnicích pod záštitou členů Výboru a také politické debaty v regionálních parlamentech a místních radách. Cílem je dát občanům prostor, aby uvedli, čeho se v souvislosti s Evropou obávají a co od ní očekávají. Výbor bude tímto způsobem reagovat na žádost předsedy Evropské rady pana Tuska o vypracování doporučení týkajících se obnovení důvěry v Evropu prostřednictvím mínění měst a regionů.

Kromě toho byl Výbor vyzván předsedou a prvním místopředsedou Evropské komise, aby prezentoval své názory na bílou knihu o budoucnosti Evropy . V této souvislosti přijme VR dne 12. května k této bílé knize Evropské komise usnesení , v němž specificky zdůrazní zásadní úlohu politiky soudržnosti EU, pokud jde o posilování solidarity a propojení občanů s Evropou.

Tisková konference: předseda VR Markkula a předseda EP Tajani, 11. května, 16:00

Investice do místní úrovně: jaká budoucnost čeká rozpočet EU a politiku soudržnosti?

Hlavním investičním nástrojem EU, v hodnotě vyšší než jedna třetina celkového rozpočtu Unie do roku 2020, jsou evropské strukturální a investiční fondy. Jejich úloha po roce 2020 však může být ohrožena, a to vzhledem k brexitu i k tomu, že na úrovni EU vyvstaly nové priority, jako je obrana, bezpečnost a migrace. Dne 11. května představí evropská města a regiony ve stanovisku , jehož zpravodajem je Michael Schneider (DE/ELS) , své návrhy na zlepšení politiky soudržnosti a posílení jejího příspěvku k plnění cílů EU. Následujícího dne pak evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger promluví k členům VR, krátce před tím, než Výbor přijme své usnesení k návrhu rozpočtu EU na rok 2018.

Na programu je také diskuse s předsedkyní Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy paní Gudrun Mosler-Törnström zaměřená na lidská práva, demokracii, svobodu a právní stát.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Zlepšit řízení evropského semestru – kodex chování pro zapojení místních a regionálních orgánů

Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

Podnikání na ostrovech: příspěvek k územní soudržnosti

Nová etapa evropské strategie modrého růstu

Sociální inovace jakožto nový nástroj pro řešení společenských výzev

Místní a regionální rozměr biohospodářství a úloha měst a regionů

Strategie rozšíření EU na období 2016–2017

Zdraví ve městech: veřejný zájem

Investice do evropské mládeže a Evropský sbor solidarity

Praktické informace:

Místo konání: budova Evropského parlamentu József Antall (místnost JAN 4Q2), rue Wiertz 60, Brusel

Datum konání: 11. května od 15:00 do 21:00 a 12. května od 9:00 do 13:00

• Zde naleznete program jednání & podklady pro plenární zasedání.

• Na internetových stránkách VR bude možné sledovat přímý přenos z plenárního zasedání.

• Zde najdete informace ohledně plenárního zasedání určené médiím.

VR na Twitteru : @EU_CoR; #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023