Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé vyzývají v rámci příprav na konferenci COP26 k zelenému oživení a vyšším ambicím v oblasti klimatu  

Členové Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) v Evropském výboru regionů se virtuálně setkali, aby před zahájením summitu OSN o klimatu, který se bude konat v listopadu v Glasgowě, diskutovali o tom, jak zajistit zelené a inkluzivní oživení po pandemii COVID-19, které rovněž přinese vyšší ambice v oblasti klimatu. Na schůzi byly kromě toho představeny čtyři návrhy stanovisek k těmto tématům: bezpečné a udržitelné chemické látky pro životní prostředí bez toxických látek, strategie EU pro integraci energetického systému, ochrana mořského prostředí a zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26 .

Juan ESPADAS (ES/SES) , starosta Sevilly a předseda komise ENVE ve VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , při zahájení schůze řekl: „Evropská unie musí před zahájením konference COP26 nejen jít jednoznačně příkladem, pokud jde o stanovení cílů v oblasti klimatu v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050, ale také předložit konkrétní řešení, jak zapojit místní a regionální orgány. Edinburské prohlášení o biologické rozmanitosti ukazuje, že tato cesta je možná. Doufám, že při summitu v Glasgowě dosáhneme podobného zapojení měst a regionů. Bez místních a regionálních orgánů klimatická transformace neproběhne, a proto musí být jejich role plně zohledněna.“

Součástí schůze byla diskuse o tom, jak zajistit zelené oživení po pandemii COVID-19, do níž se zapojili Amaia BARREDO z regionální vlády Baskicka, které aktuálně předsedá Síti regionálních orgánů pro udržitelný rozvoj, Regions4 , Arno BONTE , místostarosta Rotterdamu a člen ICLEI , a  Eulalia RUBIO Institutu Jacquese Delorse .

Členové o celosvětových opatřeních v oblasti klimatu diskutovali s  poslankyní EP Marií SPYRAKI (EL/ELS) , spolupředsedkyní meziskupiny pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj, Jamesem GRABERTEM , ředitelem pro zmírňování změny klimatu a úřadujícím ředitelem pro komunikaci a zapojení při UNFCCC , Kirsten DUNLOP , výkonnou ředitelkou v  Climate-KIC , a  Dimitriosem ZEVGOLISEM , zástupcem vedoucího oddělení pro mezinárodní vztahy a delegace EU při Úmluvě OSN o změně klimatu, GŘ CLIMA , Evropská komise.

Členové hlasovali pro dohodu o posílené spolupráci mezi VR a GŘ ENER, jež stanoví společná opatření k zajištění úspěšného zavádění renovační vlny .

Členové komise ENVE projednali tyto čtyři návrhy stanovisek:

Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26. Zpravodaj Vincent CHAUVET (FR/RE) , starosta města Autun, uvedl: „Mým hlavním cílem je dosáhnout rovnováhy mezi ambiciózními cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a tím, co dnes mohou jednotlivá města a regiony splnit. Není to však samoúčelné. Snažím se určit, co je třeba udělat pro vytvoření vlny změn v celé Evropě, a s touto tajnou složkou požadovat, aby byly na konferenci COP26 úloha měst a regionů a jejich příspěvky oficiálně uznány.“

Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému , tak zní název návrhu stanoviska, které připravil Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Místostarosta města Liepāja prohlásil, že „strategie EU pro integraci energetického systému má zásadní význam pro hospodářské oživení místních a regionálních územních celků, a to zejména po krizi způsobené onemocněním COVID-19. Je důležité, aby se hlavním cílem místních a regionálních orgánů stala energetická účinnost. Integrace energetického systému může zároveň pomoci zvýšit energetickou účinnost v místních a regionálních územních celcích díky využívání dostupných zdrojů k přechodu na energeticky účinnější technologie.“

Adam STRUZIK (PL/ELS) je zpravodajem návrhu stanoviska Bezpečné a udržitelné chemické látky pro životní prostředí bez toxických látek v evropských městech a regionech .Maršálek Mazovského vojvodství uvedl: „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek je důležitým prvkem hospodářské politiky založené na ekologických řešeních. Dopady jejího zavádění očekávají jak regiony, tak celá společnost. V tomto stanovisku chceme naznačit roli regionů při zavádění této strategie tím, že se zaměříme na zdraví obyvatel a životní prostředí. Strategie je příležitostí ke zlepšení konkurenceschopnosti pomocí inovací.“

Emma NOHRÉN (SE/Zelení) , zpravodajka návrhu stanoviska VR k  ochraně mořského prostředí , řekla: „Zanedbáváním oceánů si zabíjíme planetu. Již jsme promarnili drahocenný čas a v mořích EU jsme stále nedosáhli dobrého stavu životního prostředí. Nastal čas jednat. Uvolněním obrovské síly obcí a regionů EU by se otevřela možnost přijmout skutečná opatření zaměřená na obnovu našich moří.“

Další informace:

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa VR, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020 , kdy vznikla pracovní skupina VR. Za účelem inspirace a urychlení opatření obsahuje iniciativa Provádění Zelené dohody na místní úrovni on-line mapu s 200 osvědčenými postupy.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023