Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zapojte se do našeho průzkumu ohledně provádění dohod o volném obchodu! Průzkum bude probíhat do půlnoci dne 28. října 2019.  

​​Obchodní dohody EU se třetími zeměmi pokrývají více než 70 trhů na celém světě a skýtají podnikům v EU, včetně malých a středních podniků, nové příležitosti. Na vývozu z EU závisí téměř 36 milionů pracovních míst, přičemž nejméně 6 milionů těchto míst bylo přímo vytvořeno malými a středními podniky, které se vývozem zabývají. Prosperita Evropy se – více, než je tomu u většiny ostatních částí světa – odvíjí od přístupu na zahraniční trhy a v budoucnu to bude platit ve stále větší míře. V roce 2020 bude 90 % světového růstu vznikat mimo EU.

Je nutné rozsáhleji posílit interakci příslušných subjektů, přestože se v poslední době výrazně zlepšila situace, pokud jde o zajištění toho, aby obchodní dohody přinášely prospěch evropským podnikům – jak dokládá například každoroční zpráva o provádění dohod EU o volném obchodu a zavedení partnerství pro přístup na trh. Je zde ještě příliš mnoho evropských podniků, které o obchodních dohodách EU nevědí nebo nejsou dostatečně informovány o tom, jak tyto dohody využít v praxi.

Pro lepší provádění těchto dohod v celé EU mají zásadní význam obchodní komory a regionální orgány, neboť mají nejužší kontakt s místními podniky a mohou poskytnout informace týkající se regionálních zvláštností. VR a sdružení Eurochambres Vás vyzývají k účasti v průzkumu, jehož účelem je zjistit potřeby a požadavky jednotlivých regionů.

Tento průzkum je zaměřen na významnější dohody o volném obchodu (které již vstoupily v platnost, nebo byly uzavřeny, ale zatím v platnost nevstoupily) a potrvá do poloviny října. Výsledky průzkumu budou představeny na workshopu, který VR a sdružení Eurochambres uspořádají v listopadu 2019.

Poslouží rovněž jako podklad pro stanovisko VR, jež bude věnováno obecnějším výzvám, s nimiž se obchodní politika EU potýká, a tomu, jak by veřejné orgány a malé a střední podniky mohly tyto obchodní dohody využít a mít z nich prospěch.

Vyplnit dotazník

  • Průzkum je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Pro výběr jazyka klikněte na rozbalovací nabídku vpravo.
  • Průzkum bude probíhat do půlnoci dne 28. října 2019.
  • Veškeré odpovědi zůstanou anonymní.
  • Pro další informace zašlete e-mail na adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regiony a města požadují silnější evropskou finanční podporu pro území nejvíce postižená brexitem
Regiony a města požadují silnější evropskou finanční podporu pro území nejvíce postižená brexitem
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Kritické suroviny a jejich význam pro budoucnost Evropy
Kritické suroviny a jejich význam pro budoucnost Evropy
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
29.09.2020