Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zapojte se do našeho průzkumu ohledně provádění dohod o volném obchodu! Průzkum bude probíhat do půlnoci dne 28. října 2019.  

​​Obchodní dohody EU se třetími zeměmi pokrývají více než 70 trhů na celém světě a skýtají podnikům v EU, včetně malých a středních podniků, nové příležitosti. Na vývozu z EU závisí téměř 36 milionů pracovních míst, přičemž nejméně 6 milionů těchto míst bylo přímo vytvořeno malými a středními podniky, které se vývozem zabývají. Prosperita Evropy se – více, než je tomu u většiny ostatních částí světa – odvíjí od přístupu na zahraniční trhy a v budoucnu to bude platit ve stále větší míře. V roce 2020 bude 90 % světového růstu vznikat mimo EU.

Je nutné rozsáhleji posílit interakci příslušných subjektů, přestože se v poslední době výrazně zlepšila situace, pokud jde o zajištění toho, aby obchodní dohody přinášely prospěch evropským podnikům – jak dokládá například každoroční zpráva o provádění dohod EU o volném obchodu a zavedení partnerství pro přístup na trh. Je zde ještě příliš mnoho evropských podniků, které o obchodních dohodách EU nevědí nebo nejsou dostatečně informovány o tom, jak tyto dohody využít v praxi.

Pro lepší provádění těchto dohod v celé EU mají zásadní význam obchodní komory a regionální orgány, neboť mají nejužší kontakt s místními podniky a mohou poskytnout informace týkající se regionálních zvláštností. VR a sdružení Eurochambres Vás vyzývají k účasti v průzkumu, jehož účelem je zjistit potřeby a požadavky jednotlivých regionů.

Tento průzkum je zaměřen na významnější dohody o volném obchodu (které již vstoupily v platnost, nebo byly uzavřeny, ale zatím v platnost nevstoupily) a potrvá do poloviny října. Výsledky průzkumu budou představeny na workshopu, který VR a sdružení Eurochambres uspořádají v listopadu 2019.

Poslouží rovněž jako podklad pro stanovisko VR, jež bude věnováno obecnějším výzvám, s nimiž se obchodní politika EU potýká, a tomu, jak by veřejné orgány a malé a střední podniky mohly tyto obchodní dohody využít a mít z nich prospěch.

Vyplnit dotazník

  • Průzkum je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Pro výběr jazyka klikněte na rozbalovací nabídku vpravo.
  • Průzkum bude probíhat do půlnoci dne 28. října 2019.
  • Veškeré odpovědi zůstanou anonymní.
  • Pro další informace zašlete e-mail na adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Sdílet: