Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podělte se o své zkušenosti: Jakým způsobem se pandemie COVID-19 dotýká regionů a měst?  

Krátký průzkum OECD a VR

Krize způsobená onemocněním COVID-19 má katastrofální dopad na naše zdraví, ekonomiky a sociální prostředí. Jakým způsobem se dotýká Vašeho regionu, města či obce?

Evropský výbor regionů (VR) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) chtějí shromáždit podrobnější informace o tom, s jakými problémy se potýkají subjekty na nižší než celostátní úrovni správy. Vaše zkušenosti mají zásadní význam pro lepší pochopení a posouzení toho, jaké důsledky má tato krize pro regionální a místní komunity v celé EU a v zemích OECD, zejména z hlediska správy věcí veřejných, finanční situace a strategií na podporu oživení po krizi.

Vyplněním tohoto dotazníku, které by nemělo trvat více než 10 minut, poskytnete cenné podklady pro činnost VR a OECD a pomůžete nám lépe se obeznámit s touto bezprecedentní krizí a navrhnout, jak by mohly orgány na nižší než celostátní úrovni tuto situaci řešit.


  • Průzkum bude probíhat do 30. června 2020.
  • Vyplnění dotazníku by mělo trvat přibližně 10 minut.
  • Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.
  • Veškeré odpovědi budou považovány za důvěrné.
  • Podrobnější informace si můžete vyžádat e-mailem na adrese audrey.parizel@cor.europa.eu (VR) nebo isabelle.chatry@oecd.org (OECD).

18. června se také koná společný anglicky mluvící webinář o dopadu projektu COVID-19 na regiony a města EU.

Sdílet :