Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Jaroslava Jermanová zvolena novou předsedkyní Komise pro hospodářskou politiku Evropského výboru regionů  

Předsedkyní Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů byla na schůzi dne 22. září zvolena česká zástupkyně Jaroslava Jermanová. V nadcházejících dvou a půl letech, tedy do konce současného pětiletého mandátu Evropského výboru regionů (VR), tak bude tato členka zastupitelstva Středočeského kraje řídit práci komise ECON.

Hlavním úkolem komise ECON je koordinovat práci Evropského výboru regionů – shromáždění EU regionálních a místních orgánů – v otázkách týkajících se hospodářské a průmyslové politiky, jako je např. politika v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, zadávání veřejných zakázek, politika v oblasti malých a středních podniků a podnikání, správa ekonomických záležitostí a evropský semestr, cíle udržitelného rozvoje, vnitřní trh a jednotný digitální trh. Její činnost zahrnuje rovněž hospodářskou a měnovou politiku, daňovou politiku, mezinárodní obchod a cla (včetně otázek týkajících se WTO) a problematiku finančních prostředků na místní a regionální úrovni.

Jaroslava Jermanová, která ve VR zasedá od roku 2017 a je členkou skupiny Renew Europe, své zvolení okomentovala slovy: „Velmi si cením skutečnosti, že v této době poznamenané globální nestabilitou, přetrvávající inflací, vysokými cenami energie a pokračujícím narušováním obchodu a dodavatelských řetězců, které tak těžce doléhají na naše občany a podniky, ale i na místní a regionální orgány, mi byla svěřena odpovědnost předsedat komisi ECON. Pocházím ze Středočeského kraje, v němž průmysl hraje prim, a aktuální otázky hospodářské politiky, s nimiž se potýkají naše města a regiony, tedy považuji za velmi důležité. Během svého funkčního období budu usilovat o to, aby na ně byla EU pomocí svých politik schopna lépe reagovat a aby byla tato řešení uplatňována efektivněji.“

Předseda VR Vasco Alves Cordeiro nové předsedkyni poblahopřál a prohlásil: „Dnes, kdy místní a regionální orgány dělají vše pro to, aby se vzpamatovaly z pandemie COVID-19 a vypořádaly se s výzvami, které přináší ekologická a digitální transformace, se naše instituce vynasnaží, aby při řešení zásadních otázek, jako je provádění Nástroje pro oživení a odolnost, připravovaná reforma správy ekonomických záležitostí EU a cíle udržitelného rozvoje, měly názory všech regionů a měst z celé Evropy náležitou váhu.“

Novým prvním místopředsedou komise ECON se stal Ilpo Heltimoinen (FI/EKR) a druhým místopředsedou byl zvolen Pehr Granfalk (SE/ELS).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 (0) 22822429

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
08.02.2023