Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Komunitně vedený místní rozvoj: posílení územní soudržnosti  

Během 136. plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR), které se konalo ve dnech 7.–9. října v Bruselu, předložili regionální a místní představitelé své návrhy, jak posílit územní rozměr v širší škále politických oblastí a jak zvýšit zapojení místních subjektů do provádění investičního plánu spolufinancovaného z prostředků EU. Ve stanovisku Příspěvek VR k obnovené územní agendě se zvláštním důrazem na komunitně vedený místní rozvoj , jež připravil zastupitel Olomouckého kraje Radim SRŠEŇ (CZ/ELS), tito představitelé požadují územní vize, které by více vycházely z přístupu „zdola nahoru“, a zvýšení části rozpočtu určené na komunitně vedený místní rozvoj.

Regiony a města se připravují na nové programové období 2021–2027 a zkoumají, jak řešit nové výzvy pomocí komunitně zaměřeného a místního přístupu. Tento přístup jim umožňuje integrovaně využívat různých fondů EU, které se opírají o výrazné zapojení místních subjektů v obou fázích procesu – plánování provádění . Komunitně vedený místní rozvoj je specifický nástroj určený k využití na nižší než regionální úrovni, jenž doplňuje další prostředky podpory rozvoje na místní úrovni. Tento pojem znamená, že se strategie místního rozvoje zaměřují na konkrétní oblasti na nižší než regionální úrovni a jsou vedeny komunitně, místními akčními skupinami, které jsou složeny ze zástupců místních veřejných a soukromých socioekonomických zájmů.

V souvislosti s nadcházející obnovou územní agendy pro období po roce 2020, která je v současné době připravována pod vedením úřadujících předsednictví Evropské rady, VR vyzývá k rozsáhlejšímu využívání územních nástrojů, zejména v podobě komunitně vedeného místního rozvoje, jakož i integrovaných územních investic, a k dalším politickým krokům zaměřeným na realizaci obnovené územní agendy (více informací naleznete zde ) a dosažení cílů soudržnosti.

„Komunitně vedený místní rozvoj se ukázal jako velmi úspěšný nástroj místního rozvoje poskytující evropské hodnoty místními prostředky prostřednictvím intenzivního zapojení občanů a přístupu ,zdola nahoru‘,“ uvedl zpravodaj.

V tomto stanovisku, které vypracoval zpravodaj Radim SRŠEŇ (CZ/ELS), VR zdůrazňuje, že územní soudržnost má zásadní význam pro úspěch politiky soudržnosti. V doporučeních požaduje, aby byly vytvořeny pevnější vazby mezi politikou soudržnosti a územní agendou ve všech fázích, přičemž stěžejním prvkem v tomto ohledu je komunitně vedený místní rozvoj. Podle zpravodaje bude mít územní agenda na období po roce 2020 zásadní význam pro řešení nerovností mezi jednotlivými oblastmi a lidmi, kteří v nich žijí, a měla by být vnímána jako příležitost k tomu, představit nový scénář budoucí EU a rozvoje všech regionů.

Pan SRŠEŇ uvedl: „Posílení územní agendy Evropské unie a komunitně vedeného místního rozvoje může hrát klíčovou roli při přibližování Evropy občanům a obnovování chybějící legitimity EU.“

VR proto vyzývá k tomu, aby bylo na komunitně vedený místní rozvoj povinně vyčleněno 8 % prostředků v rámci všech evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a mohl tak být plně využit potenciál tohoto nástroje a součinnost různých fondů pro integrovaný místní rozvoj. Tento nástroj tak bude plně využit a zvýší dopad tohoto specifického přístupu v rámci politiky soudržnosti.

S ohledem na příští fázi plánování programů však může výraznější technická podpora pomoci zvýšit využívání všech dostupných nástrojů integrovaného rozvoje. VR navrhuje, aby byl zaveden mechanismus rychlé aktualizace, aby bylo možné pohotově reagovat na nové a objevující se výzvy, které mohou mít vliv na podobu územní agendy na období po roce 2020. Zpravodaj v této souvislosti předložil několik návrhů na zlepšení situace. Evropský výbor regionů žádá:

aby byly rozvíjeny územní nástroje na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni v období po roce 2020,

aby byly v územní agendě na období po roce 2020 posíleny vazby mezi městy a venkovem.

Cílem těchto návrhů je zajistit větší využívání územních nástrojů v členských státech a splnit cíle obnovené územní agendy a soudržnosti. Mají rovněž zajistit větší zapojení místních komunit do čerpání fondů EU.

Kontakt:

Débora Teixeira (VR)

Tel.: +32 2 282 24 99

Mobil: +32 493 93 23 09

debora.teixeira@cor.europa.eu

Pierluigi Boda (VR)

Tel.: +32 2 282 24 61

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMUNITY-LED-LOCAL-DEVELOPMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMUNITY-LED-LOCAL-DEVELOPMENT.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMUNITY-LED-LOCAL-DEVELOPMENT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMUNITY-LED-LOCAL-DEVELOPMENT.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMUNITY-LED-LOCAL-DEVELOPMENT.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023