Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#CohesionAlliance: Celoevropská koalice požaduje silnou a účinnější regionální politiku EU po roce 2020  

 

Politika soudržnosti, která je hlavním investičním prostředkem a nástrojem solidarity EU, snižuje nerovnosti, šíří inovace a přináší udržitelný růst. Musí být i nadále pilířem budoucnosti EU a nesmí ji ohrozit finanční dopady brexitu ani nutnost financovat nové záměry. To zaznělo z úst představitelů EU, místní úrovně členských států a občanské společnosti, kteří se sešli v Bruselu, aby u příležitosti zahájení Evropského týdne regionů a měst spustili kampaň #CohesionAlliance.

 

Krátce poté, co Evropská komise zveřejnila nové důkazy toho, že politika soudržnosti EU účinně zmírňuje dopady hospodářské krize, se stovky místních a regionálních politiků setkaly s vedoucími představiteli EU a národními představiteli, aby s nimi diskutovaly o budoucnosti hlavního evropského investičního nástroje, na nějž bylo na období let 2014 až 2020 vyčleněno více než 630 miliard EUR.

 

#CohesionAlliance hledí vstříc budoucí investiční strategii pro Evropu s tím, že návrh rozpočtu EU na období po roce 2020 by Evropská komise měla zveřejnit v květnu 2018. Cíle koalice vytyčili společně předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz a zástupci nejvýznamnějších sdružení měst a regionů EU, mj. Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Rady evropských obcí a regionů (CEMR), Konference okrajových přímořských regionů Evropy (CPMR) a EUROCITIES, za přítomnosti evropské komisařky pro regionální politiku Coriny Creţu .

 

Předseda Lambertz prohlásil: „Evropa musí řešit problémy, které jsou pro občany nejdůležitější. Budoucí rozpočet EU proto musí být rozpočtem pro občany, který bude s to dostát výzvám 21. století. #CohesionAlliance je výrazem prostého přesvědčení, že investicemi do našich komunit, řešením regionálních rozdílů a podporou začlenění do společnosti projevuje politika soudržnosti EU solidaritu. Evropské ambice musí být nyní podpořeny flexibilně ambiciózním rozpočtem EU a silnou politikou soudržnosti pro všechny regiony a města.“

 

„Politika soudržnosti je v prvé řadě o lidech, o zlepšení života lidí. Proto s potěšením konstatuji, že si Aliance soudržnosti vytyčila za cíl sdružit města, regiony a zástupce evropských malých a středních podniků, nemocnic, škol a občanské společnosti obecně. Evropa spolu se svými 500 miliony obyvatel potřebují silnou politiku soudržnosti víc než kdy jindy,“ prohlásila komisařka Creţu.

 

Svůj podpis pod prohlášení #CohesionAlliance připojuje stále více starostů a primátorů, vedoucích představitelů regionů z celé Evropy a poslanců Evropského parlamentu i zástupců občanské společnosti a podnikatelských sdružení. Během Evropského týdne regionů a měst se budou konat politické debaty na vysoké úrovni a více než 120 workshopů a doprovodných akcí, jejichž hlavním tématem bude zlepšení a zviditelnění politiky soudržnosti EU.

 

Osm měsíců před zveřejněním návrhu rozpočtu EU na období po roce 2020 budou zastánci aliance šířit povědomí o tom, jak politika soudržnosti EU zlepšuje život občanů v celé Evropě.

 

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentů týkajících se #CohesionAlliance jsou k dispozici na stránkách https://cohesionalliance.eu .

 

Kontakt:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Poznámka pro redaktory

Evropský týden regionů a měst

V rámci 15. ročníku Evropského týdne regionů a měst od 9. do 12. října se v Bruselu sejde zhruba 5 700 zástupců místních orgánů, správců fondů EU, odborníků na regionální politiku a osob činných v této oblasti. Politické debaty na vysoké úrovni a více než 130 workshopů poskytnou příležitost k výměně názorů a zkušeností, co se týče třech hlavních témat, kterými jsou: Budování odolných regionů a měst – #LocalResilience; Regiony a města jakožto iniciátoři změn – #TakeAction; Sdílení poznatků pro dosažení výsledků – #SharingKnowledge. Novinářům bude k dispozici zvláštní program obsahující informace určené médiím.

 

 

Budoucnost politiky soudržnosti

S tanovisko Evropského výboru regionů Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020

Studie VR k budoucnosti politiky soudržnosti

Hodnocení programového období 2007–2013

Portál veřejně přístupných dat o politice soudržnosti EU