Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Soudržnost, konkurenceschopnost, konvergence: Portugalský premiér volá po více prostředcích a regionálních investicích pro Evropu  

Předseda portugalské vlády António Costa se setkal se stovkami představitelů místní a regionální úrovně a zapojil se do diskuse o budoucnosti Evropy. Během této diskuse, jež se konala v Evropském výboru regionů (VR), premiér uvedl, že je naléhavě nutné, aby Evropa změnila kurs, a reagovala tak na celosvětovou konkurenci, a sice tím, že bude řešit problém nerovností mezi regiony, navýší příspěvky členských států do rozpočtu EU, posílí regionální investice a zapojí všechny úrovně správy.

Řekl také, že prioritou EU musí být sociální soudržnost a konvergence mezi regiony a městy. Premiér Costa, bývalý člen VR, vyzval k navýšení rozpočtu EU s tím, že 1 % HND nedostačuje: „V globalizovaném světě potřebuje Evropa více soudržnosti a konkurenceschopnější ekonomiku. V zájmu reakce na nové výzvy nesmíme oslabit základy naší Unie, jako jsou společná zemědělská politika či politika soudržnosti. Máme k tomu potřebné ambice a politické přístupy. Přejeme-li si silnější Unii, jež bude odolnější vůči krizím a lépe připravená na nové výzvy, potřebujeme Unii s více zdroji.“

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz ve svém vystoupení v diskusi, jež proběhla v rámci plenárního zasedání Výboru, tuto myšlenku podpořil. Prohlásil: „Všichni neseme odpovědnost za to, aby se Evropa opět vydala cestou vyváženého hospodářského růstu. Sociální, hospodářská a územní soudržnost tvoří DNA naší Unie, potřebujeme však více investic do regionů a venkovských oblastí. Příští rozpočet EU bude pro další směřování Evropy rozhodující, a proto musí členské země navýšit, nikoli snížit finanční prostředky regionů a měst potřebné k tvorbě pracovních míst a prohloubení evropské integrace.

Evropský výbor regionů spolu s územními sdruženími prosazuje prostřednictvím celounijní #CohesionAlliance (Aliance soudržnosti) regionální investice EU v příštím rozpočtu Unie a taktéž premiér Costa podpořil silnou politiku soudržnosti. „Díky politice soudržnosti se Evropa dostala do každé vesnice, každého města a každé evropské ulice,“ řekl. „Právě proto soudržnost nemůže a neměla by být v příštím víceletém finančním rámci upravitelnou proměnnou.“

Členové Evropského výboru regionů – shromáždění EU místních a regionálních představitelů – vyjádřili v průběhu diskuse podporu vize, kterou portugalský premiér prezentoval. Uznali nutnost obnovy evropského hospodářství prostřednictvím posílení územní soudržnosti, infrastruktury a environmentální udržitelnosti. Shodli se, že za tímto účelem je třeba, aby EU věnovala více pozornosti úloze a dopadu místních a regionálních orgánů, jež jsou nejen hybnou silou regionálních ekonomik, ale nesou rovněž odpovědnost za to, že budou vyjádřeny obavy voličů a zajištěna jednotná podpora politik EU v komunitách.

Předseda portugalské vlády rovněž dodal, že je naléhavě nutné dokončit evropskou měnovou unii: „Strukturální slabiny eurozóny zůstávají nedořešeny. Dokud nebude dokončena hospodářská a měnová unie, přetrvává nebezpečí dalších krizí. Z tohoto důvodu jsem zastáncem vytvoření rozpočtu eurozóny založeného na vlastních zdrojích.“

***

Poznámky pro redaktory:

Diskuse je součástí iniciativy Výboru s názvem Úvahy o Evropě , v jejímž rámci členové VR pořádají stovky diskusí s občany po celé Evropě. Obsah těchto diskusí bude shromážděn ve zprávě, jež má být letos předložena Evropské radě.

Výbor prosazuje silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu #CohesionAlliance , což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další signatáři, mezi nimi regionální a místní orgány, poslanci EP, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Diskusi si můžete přehrát na EbS . Fotografie jsou k dispozici k bezplatnému stažení.

Kontakt:
Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023