Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Hnací silou evropského oživení musí být soudržnost a partnerství  

Aliance soudržnosti ( #Cohesion Alliance ), což je celounijní aliance 12 000 signatářů požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020, vítá návrhy Evropské komise na revidovaný rozpočet EU 2021–2027 a na plán oživení, včetně rozšíření stávajících programů pro soudržnost díky větší flexibilitě a dodatečnému financování. Aliance však Evropskou komisi a členské státy naléhavě vyzývá, aby zajistily zapojení měst, obcí a regionů a nadále se důrazně zaměřovaly na soudržnost ve všech opatřeních v zájmu oživení, jejichž cílem je obnova hospodářství, podpora udržitelnosti a posílení územní a sociální struktury naší Unie, a to i v rámci procesu evropského semestru.

Víceletý finanční rámec (VFR) a plán oživení EU se musí zaměřit na soudržnost jako jednu ze základních hodnot Evropské unie, aby bylo možné věnovat se hlavním výzvám, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, cíle udržitelného rozvoje, evropský pilíř sociálních práv a digitální transformace. Města, obce a regiony za současné krize více než kdy jindy potřebují přímou podporu silné politiky soudržnosti, aby se zabránilo prohlubování územních rozdílů a asymetrickému oživování hospodářství, jelikož členské státy mají rozdílné finanční prostředky k řešení současných hospodářských a sociálních výzev.

Aliance soudržnosti vítá návrh Evropské komise na zajištění úlohy politiky soudržnosti jakožto silné dlouhodobé investiční politiky EU a vítá i investice ve výši 55 mld. EUR (v cenách roku 2018) prostřednictvím programu REACT-EU, jež mají zajistit účinnou reakci na pandemii COVID-19 a její sociální a hospodářské důsledky. Rozšíření stávajících operačních programů umožní rychlé provedení klíčových investic. Zvýšená flexibilita při převádění finančních prostředků mezi fondy a rozšíření oblasti působnosti za účelem podpory odvětví zdravotních služeb, cestovního ruchu a kultury i poskytnutí pracovního kapitálu malým a středním podnikům pomůžou místním a regionálním samosprávám investovat tam, kde je to nejvíce zapotřebí, za předpokladu, že budou plně dodržovány hlavní zásady soudržnosti.

Aliance se nicméně obává, že nebude-li brán ohled na rozmanité potřeby regionů, měst a obcí, a nebudou-li místní subjekty výrazně zapojeny, hrozí, že nástroj pro oživení a odolnost, jenž je nejúčinnějším investičním nástrojem v rámci plánů oživení EU, neuspěje. Většina opatření je momentálně zaměřena pouze na členské státy, aniž by bylo jasné, do jaké míry budou moci místní a regionální orgány ovlivnit revizi programů a vynakládání prostředků. Silná vazba tohoto nástroje na evropský semestr a doporučení pro jednotlivé země může vést k další centralizaci plánů oživení. Aliance vyzývá všechny orgány EU a členských států a zejména komisařku EU pro soudržnost a reformy Elisu Ferreiru, aby přijaly nezbytné kroky k zajištění toho, že vnitrostátní plány pro oživení a odolnost budou v souladu se zásadou partnerství, budou reagovat na skutečné potřeby občanů a podniků a umožní výraznější a strukturovanější zapojení místních a regionálních orgánů.

Partnerské organizace Aliance soudržnosti předložily své priority v podobě návrhu nového prohlášení a potvrdily, že soudržnost představuje základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Partneři Aliance soudržnosti 2.0 toto nové prohlášení zveřejní na svém příštím zasedání začátkem června.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023