Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Hnací silou evropského oživení musí být soudržnost a partnerství  

Aliance soudržnosti ( #Cohesion Alliance ), což je celounijní aliance 12 000 signatářů požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020, vítá návrhy Evropské komise na revidovaný rozpočet EU 2021–2027 a na plán oživení, včetně rozšíření stávajících programů pro soudržnost díky větší flexibilitě a dodatečnému financování. Aliance však Evropskou komisi a členské státy naléhavě vyzývá, aby zajistily zapojení měst, obcí a regionů a nadále se důrazně zaměřovaly na soudržnost ve všech opatřeních v zájmu oživení, jejichž cílem je obnova hospodářství, podpora udržitelnosti a posílení územní a sociální struktury naší Unie, a to i v rámci procesu evropského semestru.

Víceletý finanční rámec (VFR) a plán oživení EU se musí zaměřit na soudržnost jako jednu ze základních hodnot Evropské unie, aby bylo možné věnovat se hlavním výzvám, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, cíle udržitelného rozvoje, evropský pilíř sociálních práv a digitální transformace. Města, obce a regiony za současné krize více než kdy jindy potřebují přímou podporu silné politiky soudržnosti, aby se zabránilo prohlubování územních rozdílů a asymetrickému oživování hospodářství, jelikož členské státy mají rozdílné finanční prostředky k řešení současných hospodářských a sociálních výzev.

Aliance soudržnosti vítá návrh Evropské komise na zajištění úlohy politiky soudržnosti jakožto silné dlouhodobé investiční politiky EU a vítá i investice ve výši 55 mld. EUR (v cenách roku 2018) prostřednictvím programu REACT-EU, jež mají zajistit účinnou reakci na pandemii COVID-19 a její sociální a hospodářské důsledky. Rozšíření stávajících operačních programů umožní rychlé provedení klíčových investic. Zvýšená flexibilita při převádění finančních prostředků mezi fondy a rozšíření oblasti působnosti za účelem podpory odvětví zdravotních služeb, cestovního ruchu a kultury i poskytnutí pracovního kapitálu malým a středním podnikům pomůžou místním a regionálním samosprávám investovat tam, kde je to nejvíce zapotřebí, za předpokladu, že budou plně dodržovány hlavní zásady soudržnosti.

Aliance se nicméně obává, že nebude-li brán ohled na rozmanité potřeby regionů, měst a obcí, a nebudou-li místní subjekty výrazně zapojeny, hrozí, že nástroj pro oživení a odolnost, jenž je nejúčinnějším investičním nástrojem v rámci plánů oživení EU, neuspěje. Většina opatření je momentálně zaměřena pouze na členské státy, aniž by bylo jasné, do jaké míry budou moci místní a regionální orgány ovlivnit revizi programů a vynakládání prostředků. Silná vazba tohoto nástroje na evropský semestr a doporučení pro jednotlivé země může vést k další centralizaci plánů oživení. Aliance vyzývá všechny orgány EU a členských států a zejména komisařku EU pro soudržnost a reformy Elisu Ferreiru, aby přijaly nezbytné kroky k zajištění toho, že vnitrostátní plány pro oživení a odolnost budou v souladu se zásadou partnerství, budou reagovat na skutečné potřeby občanů a podniků a umožní výraznější a strukturovanější zapojení místních a regionálních orgánů.

Partnerské organizace Aliance soudržnosti předložily své priority v podobě návrhu nového prohlášení a potvrdily, že soudržnost představuje základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Partneři Aliance soudržnosti 2.0 toto nové prohlášení zveřejní na svém příštím zasedání začátkem června.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023