Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#CohesionAlliance zahajuje konzultaci o novém prohlášení  

Silná politika soudržnosti na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy

U příležitosti Dne Evropy, který připadá na 9. května, zahájily Evropský výbor regionů (VR) a partnerské organizace Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) v reakci na výzvy, které přinesla krize COVID-19, společnou konzultaci o obnoveném prohlášení. Zainteresované organizace, instituce a jednotlivci mohou k těmto konzultacím přispívat až do 30. května 2020.

#CohesionAlliance je koalicí více než 12 000 signatářů, která vyzývá k posílení politiky soudržnosti EU ve víceletém finančním rámci na období po roce 2020. V návaznosti na vypuknutí pandemie COVID-19 a na nejnovější vývoj sociální a hospodářské krize, kterou tato pandemie vyvolala, jsou partneři aliance přesvědčeni, že solidarita a koordinovaný postup na úrovni EU jsou dnes více než kdy jindy zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že nebudou narůstat rozdíly mezi ekonomicky vyspělejšími a méně vyspělými komunitami, a že žádný občan ani region nebude opomenut.

Aliance soudržnosti proto podniká nový krok k zajištění toho, aby se soudržnost stala klíčovým cílem všech politik a investic EU, jakož i a základním prvkem plánu EU na podporu oživení. K tomu je nutné, aby byly regionální a místní subjekty zapojeny do klíčového rozhodování a aby byla ve všech opatřeních EU věnována větší pozornost potřebám regionů, měst a vesnic.

„Díky investicím do všech evropských občanů a míst se budeme moci všichni zotavit rychleji. Podpora komunit, které to nejvíce potřebují, řešení rozdílů a urychlení udržitelného ekologického růstu je nejen otázkou spravedlnosti a rovnosti, ale také ekonomickým pragmatismem. K dosažení tohoto cíle potřebuje Evropa silnou politiku soudržnosti a zapojení místních aktérů coby skutečných partnerů do veškerých svých plánů na podporu oživení. Proto jsme se coby partneři #CohesionAlliance rozhodli obnovit náš závazek a začít s přípravou nového prohlášení. Chceme znovu potvrdit hodnotu soudržnosti v období po pandemii a pomoci vybudovat nové partnerství mezi unijními, celostátními, regionálními a místními subjekty, “ uvedl předseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Partnerské organizace Aliance soudržnosti předložily návrh nového prohlášení a vyzývají všechny zainteresované organizace, instituce, jednotlivce a signatáře, aby k němu zaslali své podněty, nápady a připomínky.

Konečné znění prohlášení bude vypracováno na základě výsledků této konzultace a v souladu s připravovanými návrhy týkajícími se víceletého finančního rámce na období po roce 2020 a s upraveným plánem EU na podporu oživení, jejž připravuje Evropská komise. Partneři Aliance soudržnosti prohlášení představí u příležitosti nového setkání naší aliance na začátku června.

Návrh prohlášení je k dispozici ve všech jazycích na internetových stránkách #CohesionAlliance . Své příspěvky prosím zašlete do 30. května 2020 e-mailem na adresu: cohesionalliance@cor.europa.eu .

Souvislosti:

V říjnu 2017 zahájil Evropský výbor regionů ve spolupráci s předními asociacemi regionů a měst – Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – činnost #CohesionAlliance, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 12 000 individuálních signatářů, 121 regionů, 135 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Prohlášení je k dispozici ve všech jazycích:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023