Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#CohesionAlliance zahajuje konzultaci o novém prohlášení  

Silná politika soudržnosti na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy

U příležitosti Dne Evropy, který připadá na 9. května, zahájily Evropský výbor regionů (VR) a partnerské organizace Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) v reakci na výzvy, které přinesla krize COVID-19, společnou konzultaci o obnoveném prohlášení. Zainteresované organizace, instituce a jednotlivci mohou k těmto konzultacím přispívat až do 30. května 2020.

#CohesionAlliance je koalicí více než 12 000 signatářů, která vyzývá k posílení politiky soudržnosti EU ve víceletém finančním rámci na období po roce 2020. V návaznosti na vypuknutí pandemie COVID-19 a na nejnovější vývoj sociální a hospodářské krize, kterou tato pandemie vyvolala, jsou partneři aliance přesvědčeni, že solidarita a koordinovaný postup na úrovni EU jsou dnes více než kdy jindy zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že nebudou narůstat rozdíly mezi ekonomicky vyspělejšími a méně vyspělými komunitami, a že žádný občan ani region nebude opomenut.

Aliance soudržnosti proto podniká nový krok k zajištění toho, aby se soudržnost stala klíčovým cílem všech politik a investic EU, jakož i a základním prvkem plánu EU na podporu oživení. K tomu je nutné, aby byly regionální a místní subjekty zapojeny do klíčového rozhodování a aby byla ve všech opatřeních EU věnována větší pozornost potřebám regionů, měst a vesnic.

„Díky investicím do všech evropských občanů a míst se budeme moci všichni zotavit rychleji. Podpora komunit, které to nejvíce potřebují, řešení rozdílů a urychlení udržitelného ekologického růstu je nejen otázkou spravedlnosti a rovnosti, ale také ekonomickým pragmatismem. K dosažení tohoto cíle potřebuje Evropa silnou politiku soudržnosti a zapojení místních aktérů coby skutečných partnerů do veškerých svých plánů na podporu oživení. Proto jsme se coby partneři #CohesionAlliance rozhodli obnovit náš závazek a začít s přípravou nového prohlášení. Chceme znovu potvrdit hodnotu soudržnosti v období po pandemii a pomoci vybudovat nové partnerství mezi unijními, celostátními, regionálními a místními subjekty, “ uvedl předseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Partnerské organizace Aliance soudržnosti předložily návrh nového prohlášení a vyzývají všechny zainteresované organizace, instituce, jednotlivce a signatáře, aby k němu zaslali své podněty, nápady a připomínky.

Konečné znění prohlášení bude vypracováno na základě výsledků této konzultace a v souladu s připravovanými návrhy týkajícími se víceletého finančního rámce na období po roce 2020 a s upraveným plánem EU na podporu oživení, jejž připravuje Evropská komise. Partneři Aliance soudržnosti prohlášení představí u příležitosti nového setkání naší aliance na začátku června.

Návrh prohlášení je k dispozici ve všech jazycích na internetových stránkách #CohesionAlliance . Své příspěvky prosím zašlete do 30. května 2020 e-mailem na adresu: cohesionalliance@cor.europa.eu .

Souvislosti:

V říjnu 2017 zahájil Evropský výbor regionů ve spolupráci s předními asociacemi regionů a měst – Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – činnost #CohesionAlliance, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 12 000 individuálních signatářů, 121 regionů, 135 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Prohlášení je k dispozici ve všech jazycích:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023