Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Stojíme za Ukrajinou – dnes i do budoucna“  

U příležitosti prvního výročí zahájení totální ruské invaze na Ukrajinu se vedoucí představitelé místní a regionální úrovně setkali, aby se dohodli na dlouhodobé podpoře této země. Stalo se tak ve městě, jež je v Evropě se solidaritou spjato nejvíce – v Gdaňsku.

Na setkání, které se uskutečnilo dne 24. února – přesně rok poté, co se Rusko pokusilo obsadit Kyjev a donutit Ukrajinu ke kapitulaci – se členové Evropského výboru regionů (VR) zavázali, že budou i nadále poskytovat humanitární pomoc a nouzové dodávky a podporovat obnovu ukrajinských měst a regionů a přípravy této země na přistoupení k EU. Setkání se zúčastnila i řada sdružení, vedoucích představitelů regionů, starostů a místních zastupitelů zapojených do Evropské aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny, jejíž činnost koordinuje VR.

Den byl zahájen uctěním památky obětí invaze, které proběhlo na náměstí Mariupolských hrdinů. Město Gdaňsk toto náměstí nedávno přejmenovalo na počest svého partnerského města Mariupol, které ruské síly zcela zpustošily. Místní a regionální představitelé ze zemí EU a Ukrajiny poté jednali v gdaňském Evropském centru solidarity, jehož název připomíná jak odkaz polského protikomunistického hnutí Solidarita, tak závazek tohoto města dodržovat zásady solidarity a svobody.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) prohlásil: „To, že jsme se dnes sešli v Gdaňsku, má zvláštní význam. A nejde jen o datum, jde i o místo. Toto město totiž symbolizuje boj za svobodu a solidaritu, za naše společné hodnoty.“

„Od prvního dne totální ruské invaze,“ dodal dále, „stojí Evropský výbor regionů za ukrajinským lidem a místními a regionálními orgány. Naše podpora je dvojí: pomáháme Ukrajině coby evropské zemi ve válce, a to prostřednictvím iniciativ, jako je Evropská aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny. Zároveň však také zahajujeme iniciativy zaměřené na budování kapacit ukrajinských místních a regionálních orgánů, a podporujeme tak tuto zemi na její cestě k členství v Evropské unii. Instituce, jako je ta naše, představují nástroj, jehož pomocí lze usilovat o lepší budoucnost pro lidi, jejichž nadějemi a životy tato válka otřásla, a jehož pomocí lze tohoto cíle i dosáhnout.“

Starostka města Gdaňsk a předsedkyně pracovní skupiny VR pro Ukrajinu Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS) pak uvedla: „Dnes jsme se zde sešli u příležitosti tragické a žalostné události: přesně před rokem započala totální invaze ruských jednotek na Ukrajinu. Historické události, které se nyní odehrávají na Ukrajině, nejsou o nic méně důležité než ty, k nimž došlo v Gdaňsku. Jen pro připomínku, právě v Gdaňsku začala 1. září 1939 druhá světová válka. Loňské rozhodnutí udělit Ukrajině status kandidátské země Evropské unie mělo velký symbolický význam. Samotné přistoupení je dlouhodobý a politický proces, avšak reformy provedené v jeho rámci přinesou této zemi nesporné výhody. Základním kritériem je v tomto případě právní stát s důrazem na transparentnost a boj proti korupci. A to je i téma našeho dnešního setkání. Korupce na místní úrovni, zejména v době války, je velmi znepokojivá a všichni si na ni musíme dát velký pozor.“

Prostřednictvím videozáznamu promluvili k účastníkům setkání starosta Lvova Andrij Sadovyj a výkonný ředitel Asociace ukrajinských měst Oleksandr Slobožan. V Gdaňsku byli přítomni i výkonný ředitel Celoukrajinského sdružení obcí Ivan Slobodianyk a zástupce Sdružení ukrajinských okresních a regionálních rad Ivan Fursenko, kteří se ve svých projevech ohlédli za uplynulým rokem a zamysleli se nad výzvami, jimž nyní ukrajinské místní a regionální orgány čelí.

Mezi řečníky byli také poslanec Evropského parlamentu a bývalý evropský komisař Janusz Lewandowski a úřadující ředitelka služby pro Ukrajinu v rámci Evropské komise Anna Jarosz-Friis.

Gdaňsk stejně jako mnoho dalších měst a regionů v EU nabídl v uplynulém roce domov Ukrajincům vysídleným v důsledku války a poskytl mimořádnou podporu místním a regionálním orgánům na Ukrajině. Účastníci setkání měli příležitost navštívit sklad, v němž město Gdaňsk shromažďuje generátory elektřiny a další materiál pro naléhavou pomoc, které odtud odesílá na Ukrajinu, a seznámit se s prací Střediska pro sociální integraci ukrajinských uprchlíků, jehož činnost podporuje UNICEF.

Evropská aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny započala svou činnost v červnu 2022. Tvoří ji celá řada ukrajinských a evropských místních a regionálních sdružení a orgánů, z nichž se setkání v Gdaňsku zúčastnila Asociace ukrajinských měst, Celoukrajinské sdružení obcí, Sdružení ukrajinských okresních a regionálních rad, Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy, Rada evropských obcí a regionů (CEMR) a Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie (CALRE).

Na gdaňském setkání 24. února projednali předseda Výboru regionů, předsedové politických skupin ve VR a členové pracovní skupiny VR pro Ukrajinudesetibodový plán podpory ukrajinských regionů a měst ze strany VR. Tento plán se zaměřuje jednak na opatření v duchu solidarity se zemí, v níž zuří válka, a na úsilí o udržitelnou obnovu a jednak na opatření v oblasti budování kapacit, jež mají Ukrajině napomoci stát se členskou zemí Evropské unie.

Kontakt:

Monica Tiberi

mluvčí předsedy, Evropský výbor regionů

Mobilní tel.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Maciej Buczkowski

Město Gdaňsk

Tel.: +48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023