Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Výbor regionů je pobouřen útoky na ukrajinská města a zavazuje se k dlouhodobé podpoře obnovy Ukrajiny  

Města a regiony EU předestírají, jak mohou přispět k obnově Ukrajiny i jak k ní může přispět celá Unie. Z nového průzkumu mezitím vyplývá, že mezi místními a regionálními politiky panuje pevné odhodlání této zemi pomoci.

Evropský výbor regionů (VR) opětovně vyjádřil plnou podporu Ukrajině. Učinil tak v souvislosti s vlnou smrtících útoků na civilní oblasti a infrastrukturu ve městech po celé Ukrajině, které Rusko provedlo dne 10. října. Prohlášení od představitelů zastupujících celé politické spektrum zazněla na plenárním zasedání, na němž VR přijal rozsáhlý soubor doporučení s cílem zajistit, aby se regiony a města Evropské unie mohly účinně a intenzivně zapojit do obnovy Ukrajiny. Výbor ve svém stanovisku zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost zejména tomu, aby proces obnovy zároveň urychlil přechod Ukrajiny k ekologičtější a udržitelnější ekonomice.

Stanovisko Úloha měst a regionů EU při obnově Ukrajiny pomůže utvářet činnost Evropské aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny, kterou v červnu založily Evropský výbor regionů (VR) a ukrajinská a evropská sdružení zastupující správní orgány na místní a regionální úrovni. Tato aliance vznikla v reakci na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Doporučení měst a regionů, která stanovisko obsahuje, jsou vzhledem k jeho přijetí dne 11. října předložena s dostatečným předstihem před mezinárodní konferencí, jež se uskuteční dne 25. října v Berlíně a bude se věnovat obnově Ukrajiny. Byla také formulována včas před konečnými rozhodnutími o podobě nově vznikající platformy Evropské komise pro koordinaci podpory obnovy této země. Stanovisko vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla proces obnovy Ukrajiny zdola nahoru, jenž by se opíral o decentralizaci, která je v této zemi značně pokročilá.

Zpravodaj Dario Nardella (IT/SES), starosta města Florencie a také předseda Eurocities, uvedl: „Očekáváme, že platforma pro obnovu Ukrajiny bude financována podobným způsobem jako unijní Nástroj pro oživení a odolnost. Požadujeme, aby do všech fází jejího plánování a provádění byla coby plnohodnotný partner zapojena Evropská aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny a aby se platforma co nejvíce řídila metodikou regionální politiky EU, a to i s ohledem na přípravu přistoupení Ukrajiny k Evropské unii.“ Dodal, že by se při obnově zničené ukrajinské infrastruktury mělo stavět na udržitelnosti, demokratických zásadách a stabilních institucích.

Aliance čerpá ze silného zdroje podpory pro Ukrajinu, kterým jsou města a regiony EU. V regionálním a místním barometru 2022 – průzkumu mezi více než 2000 místními a regionálními politiky z celé Unie, který byl zahrnut do výroční zprávy EU o stavu regionů a měst v roce 2022 zveřejněné Výborem dne 11. října – odpověděly tři čtvrtiny respondentů, že místní nebo regionální orgán, který zastupují, přijal Ukrajince vysídlené v důsledku války a polovina Ukrajině zaslala materiální pomoc. Každý druhý respondent uvedl, že nejúčinnějším způsobem obnovy Ukrajiny by bylo zapojit do tohoto procesu regiony a města EU.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro prohlásil: „Ve válce Ruska proti Ukrajině byly zničeny domovy, školy, univerzity i nemocnice. Nebude-li se jednat, zima tyto poškozené budovy za pár týdnů definitivně zničí. Evropský výbor regionů založil spolu se svými partnerskými sdruženími Evropskou alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny. Je třeba, aby se tato aliance rozrůstala a aby se k ní v zájmu účinné obnovy Ukrajiny připojilo více měst a regionů. Každý druhý respondent v našem regionálním a místním barometru totiž uvedl, že nejúčinnějším způsobem obnovy Ukrajiny je zapojit do tohoto procesu regiony a města EU. Jsme i nadále odhodláni změnit slova v činy a prosazovat zvláštní finanční nástroj, který zajistí partnerské projekty místních a regionálních orgánů zaměřené na obnovu. Stojíme za Ukrajinou.“

Předseda Vasco Alves Cordeiro jménem Výboru regionů reagoval na smrtící útoky Ruska dne 10. října. Jednoznačně odsoudil otřesnou skutečnost, že jejich cílem bylo civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktura v celé zemi, a ujistil ukrajinské protějšky o plné solidaritě VR s jejich bojem za demokracii a svobodu.

Jak mohou města a regiony pomoci Ukrajině

Podle společného odhadu ukrajinské vlády, Evropské komise a Světové banky způsobila válka v období od 24. února do 1. června škody ve výši 349 miliard EUR, přičemž dopad byl obzvláště citelný v odvětví bydlení, dopravy, obchodu a průmyslu. Nejvíce poničeny byly oblasti Černigov, Doněck, Luhansk, Charkov, Kyjev a Záporoží.

Doporučení obsažená v návrhu stanoviska věnovaného tomu, jak pomoci Ukrajině, se vztahují na různé fáze, přičemž první fáze se zaměřuje na provádění opatření v reakci na mimořádnou situaci, ve druhé fázi bude třeba obnovit kritickou infrastrukturu a služby a ve třetí fázi nastavit kurz dlouhodobého udržitelného růstu. V rámci dlouhodobější podpory bude třeba věnovat pozornost zejména dosažení cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 %, který si vytyčila ukrajinská vláda, a znovuvybudování sociální infrastruktury – obytných budov, škol a nemocnic – s cílem dát ukrajinským uprchlíkům a vysídleným osobám možnost návratu do míst, která obývali před válkou.

Ukrajinská vláda navrhla, že by regiony a města EU mohly přispívat na základě twinningových partnerství s ukrajinskými protějšky. V návrhu stanoviska VR se rovněž zdůrazňuje potenciální hodnota rozsáhlejších investičních programů spočívající v možnosti zapojit větší skupinu měst a regionů.

Podtrhuje se zde také potřeba co nejdříve investovat do budování kapacit správních orgánů na nižší než celostátní úrovni, které musely v uplynulých sedmi letech převzít mnohem více povinností a nyní čelí výzvám spojeným s obnovou země i s přípravou na její přistoupení k EU. Stanovisko konkrétně vyzývá k posílení stávajícího programu na podporu decentralizace na Ukrajině, programu U-LEAD.

Ukrajina je již zapojena do strategie EU pro Podunají a ve stanovisku se navrhuje, aby tato strategie posloužila jako integrovaný rámec pro spolupráci s EU. Další doporučení pak zdůrazňují hodnotu využívání osvědčených mechanismů EU na podporu regionů a měst a navrhují například, aby EU v brzké době rozšířila spolupráci s ukrajinskými regiony, a to prostřednictvím programu nadnárodní spolupráce a urychlením přístupu Ukrajiny k programům Horizont a Kultura.

Doporučení částečně vycházela ze studie, kterou VR nechal vypracovat a v níž výzkumní pracovníci shromáždili názory místních a regionálních politiků v oblastech Ukrajiny, které utrpěly různě velké škody. V závěrech této studie se uvádí, že díky procesu decentralizace, který byl zahájen v polovině druhého desetiletí 21. století, došlo k podstatnému zlepšení administrativních kapacit na místní a regionální úrovni. Je zde rovněž zdůrazněn potenciál měst a regionů EU pomoci reformám v oblasti budování kapacit, zejména v menších komunitách.

Kontakt:

Monica Tiberi, mluvčí předsedy, +32 479 51 74 43

Andrew Gardner, tiskový mluvčí, +32 473 843 981

Stephanie Paillet, audiovizuální podpora, +32 473 522 988

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023