Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: předseda VR uvítal nová opatření EU přijatá v reakci na požadavky regionů a měst a zdůraznil, že místní představitelé budou sledovat a hodnotit jejich praktickou realizaci  

Prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase v souvislosti s opatřeními, jež dne 2. dubna 2020 navrhla Evropská komise

Prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase v souvislosti s opatřeními, jež dne 2. dubna 2020 navrhla Evropská komise

„Evropská komise dnes vyslyšela výzvy, které v nedávné minulosti zazněly ze strany Evropského výboru regionů a řady místních a regionálních orgánů, a předložila soubor opatření, jimiž je hodlá více podpořit v jejich úsilí vypořádat se se sociálními, hospodářskými a zdravotními důsledky této krize.

Evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) zahrnuje konkrétní opatření, díky nimž budou moci zaměstnanci i nadále pobírat mzdu a podniky nebudou muset rušit pracovní místa. Doufám, že to pomůže zmírnit sociální a hospodářský dopad pandemie COVID-19 v místních komunitách po celé Evropě. Mimořádně důležité je také to, aby tento nový nástroj dokázal ulehčit situaci rodinám a podnikatelům v našich regionech a městech a umožnil zachovat výrobní kapacitu našich regionálních ekonomik. VR je připraven podpořit jeho urychlené přijetí a má v úmyslu sledovat jeho praktickou realizaci s cílem posoudit, nakolik daná opatření odpovídají každodenním potřebám našich místních komunit.

Jsem potěšen návrhem Evropské komise využít zbývající prostředky z rozpočtu EU a prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu investovat dodatečné 3 miliardy EUR do zdravotnictví. Je to v souladu s požadavkem, který VR vznesl ve svém akčním plánu týkajícím se pandemie COVID-19, a sice aby byl vytvořen mechanismus EU pro mimořádné situace v oblasti zdraví financovaný z nevyčerpaných částek z rozpočtu EU. Díky těmto prostředkům budou naše regiony a města moci pořídit nezbytné potřeby a zdravotnické vybavení a více podporovat pracovníky zdravotních a sociálních služeb a pohotovostních jednotek, kteří svádí boj s touto pandemií v první linii.

Komise dnes rovněž navrhla, aby byly ještě flexibilněji využívány prostředky vyčleněné na soudržnost a zemědělství a mohly být rychleji vynaloženy na podporu nouzových opatření a hospodářského oživení. Jakožto regionální a místní představitelé stojíme za Komisí v její snaze přesměrovat co nejdříve investice, které byly naplánovány ještě před vypuknutím této krize. Komise by však zároveň podle mne měla zaručit, že regiony budou hrát při koncipování a provádění příslušných opatření nadále stěžejní roli. Politika v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova představuje jedinečný způsob, jak zajistit spolupráci subjektů na unijní, celostátní a regionální a místní úrovni. Investice EU budou moci uspokojit potřeby našich občanů a podniků pouze tehdy, budou-li při nich plně uplatněny bezprostřední zkušenosti regionálních a místních činitelů.“

Akční plán VR na pomoc regionům a městům v boji proti pandemii COVID-19 v Evropské unii

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023