Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Společný průzkum VR a OECD varuje: pandemie je hrozbou pro finance evropských místních a regionálních orgánů  

86 % měst a regionů předpokládá růst výdajů a 90 % z nich očekává pokles příjmů, což ohrozí veřejné investice

Krize spojená s COVID-19 má tvrdý dopad na regiony a města v Evropě. Podle společného průzkumu VR a OECD, který byl dnes prezentován na schůzi komise ECON, očekává většina místních a regionálních orgánů, že společenská a hospodářská krize vážně zasáhne jejich finance. Obávají se, že se v krátkodobém a střednědobém horizontu projeví „efekt rozevírání nůžek“, kdy se zvyšují výdaje a klesají příjmy, což by mohlo ohrozit jejich schopnost realizovat veřejné investice. Regiony a města stojí v první linii boje proti pandemii a jsou to právě ony, kdo jako první řeší její socioekonomické důsledky.

Pandemie COVID-19 je nejen zdravotní a lidskou tragédií, ale má značný vliv na místní a regionální orgány. Pro jeho lepší pochopení provedl Evropský výbor regionů (VR) společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v červnu a červenci 2020 on-line průzkum na téma Dopad pandemie COVID-19 na regionální a místní orgány EU . Jeho výsledky byly dnes prezentovány na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) VR, jíž se zúčastnila Dorothée Allain-Dupré, vedoucí oddělení Decentralizace, finance na nižší než celostátní úrovni a veřejné investice (OECD).

Závěry průzkumu potvrzují nepříznivý dopad krize spojené s COVID-19 na regiony a města v Evropské unii . Podle 63 % respondentů je celkový dopad silný nebo velmi silný. Téměř polovina místních a regionálních orgánů (46 %) uvedla, že největším problémem při překonávání krize je pro ně nedostatek technických prostředků a vybavení, podle 39 % z nich je to pak nedostatek finančních prostředků. Pouze asi polovina respondentů v době průzkumu uvedla, že je koordinace v rámci místních a regionálních orgánů nebo s národními vládami účinná.

Některé hlavní závěry průzkumu byly využity jako podklad při přípravě prvního celounijního Výročního regionálního a místního barometru , který dne 12. října představil předseda VR Apostolos Tzitzikostas během 18. evropského týdne regionů a měst .

Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON a člen rady hrabství Tipperary, uvedl: „Dnes byl zveřejněn společný průzkum VR a OECD, což mne velmi těší. Jeho včasné výsledky pomohou přijímat informovaná politická rozhodnutí na podporu místních a regionálních orgánů při řešení dopadů pandemie na jejich finance. Místní a regionální orgány stojí v popředí boje proti dopadům, jež má tato bezprecedentní krize, a následně se mnoho z nich dostalo pod extrémní finanční tlak. Všechny úrovně správy musí v tuto chvíli spolupracovat, aby naše oživení mohlo být udržitelné, plynulé a aby při něm nikdo nezůstal opomenut.“

Lamia Kamal-Chaoui , ředitelka Střediska OECD pro podnikání, malé a střední podniky, regiony a města, řekla: „Místní a regionální orgány stojí v první linii boje proti této krizi a nyní pociťují akutní finanční dopady svého obrovského úsilí. Nemohou již dále řešit tento problém odděleně. Téměř všechny (90 %) se shodly na tom, že pro úspěšnost strategie pro překonání krize má prvořadý význam koordinace postupu v reakci na krizi mezi všemi úrovněmi správy. Vlády musejí vyvinout společné úsilí a účinně koordinovat a provádět smysluplné politiky, které obcím a regionům pomohou k tomu, aby z krize vyšly odolnější a udržitelnější.“

Krize dopadá na příjmy orgánů na nižší než celostátní úrovni, čímž vzniká nebezpečný „efekt rozevírání nůžek“, kdy se zvyšují výdaje a klesají příjmy. 86 % regionů a měst očekává podstatný nebo mírný negativní dopad na své výdaje, zejména v oblasti sociálních služeb (64 %) a sociálních dávek (59 %). 90 % z nich pak očekává pokles příjmů. Za nejpravděpodobněji zasažené se považují daňové příjmy: 83 % respondentů předpokládá jejich výrazné nebo mírné snížení.

V době průzkumu plánovalo přibližně 24 % orgánů na nižší než celostátní úrovni, že za účelem překonání krize požádá o nové úvěry. 13 % respondentů v té době již požádalo o dodatečné finanční prostředky EU a 49 % o tom uvažovalo.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že v důsledku krize spojené s COVID-19 může dojít k přenastavení priorit regionální rozvojové politiky. Místní a regionální orgány žádají, aby se věnovala větší pozornost cenově dostupným, přístupným a kvalitním základním službám, včetně zdravotních, na všech územích (76 %), odolnosti regionů (69 %) a snížení rozdílů mezi regiony ve využívání digitálních technologií (68 %).

Během dnešní schůze členové komise ECON rovněž poprvé projednali stanovisko Akční plán pro kritické suroviny , které vypracovala Isolde Ries (DE/SES) , první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko, a přijali návrh stanoviska Přezkum obchodní politiky , které připravil Willy Borsus (BE/Renew Europe) , místopředseda valonské vlády, ministr pro hospodářství a obchod.

"XXX", said the rapporteur Borsus. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 3.–4. února 2021.

Souvislosti:

Společný on-line průzkum VR a OECD byl proveden v červnu a červenci 2020. Zapojilo se do něj na 300 zástupců orgánů na místní a regionální úrovni, případně na úrovni ležící mezi nimi, z 24 členských států EU; se zahrnutím subjektů, jako jsou podniky, akademické instituce, nevládní organizace atp., to celkem bylo 480 respondentů. Většina respondentů zastupuje obce (59 %) nebo regiony (26 %). Zhruba 18 % pochází ze Španělska, 15 % z Itálie, 6 % ze Slovenska a 6 % z Polska. Nepřišly žádné odpovědi od místních a regionálních orgánů v Dánsku, Irsku a Lucembursku.

Krátkou zprávu s přehledem hlavních závěrů naleznete na tomto odkazu ve všech úředních jazycích EU.

Kompletní výsledky jsou k dispozici v podrobnější zprávě OECD .

S prvním regionálním a místním barometrem EU se lze seznámit na tomto odkazu .

Jeho hlavní závěry jsou shrnuty v krátké upoutávce . Údaje o dopadu na regionální ekonomiky jsou k dispozici na tomto odkazu .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dotazy médií ohledně společného průzkumu OECD a VR:

Alexandra Taylor

Tel.: +33 145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023