Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Delegace VR je připravena zastupovat 1 milion volených regionálních a místních politiků na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy  

​​​​​18 politiků a političek zvolených na regionální a místní úrovni, z toho 9 žen a 9 mužů, se zúčastní ustavujícího plenárního zasedání konference s cílem posílit úlohu místních a regionálních orgánů v demokratickém fungování EU a připomenout územní rozměr politik EU

Delegace Evropského výboru regionů (VR) na Konferenci o budoucnosti Evropy se dnes sešla, aby připravila svůj příspěvek k ustavujícímu plenárnímu zasedání Konference o budoucnosti Evropy , které se bude konat dne 19. června ve Štrasburku. Delegáti chtějí využít příležitosti, kterou konference nabízí, k posílení demokratického rozměru Evropské unie a obnovení důvěry občanů v evropský projekt. VR coby instituce EU zastupující úroveň veřejné správy, která je nejblíže občanům, je pevně rozhodnut předložit na konferenci názory místních a regionálních orgánů.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas , který stojí v čele delegace VR, uvedl: „Evropský výbor regionů je politickým shromážděním EU, které zastupuje milion volených místních a regionálních politiků z celé Evropy. Naší prioritou je zajistit, aby byl názor našich občanů v regionech, městech a vesnicích slyšet. Zajistíme, aby návrhy, které občané předložili během našich místních dialogů, a politické podněty shromážděné na našich plenárních zasedáních, byly díky činnosti našich členů a prostřednictvím našich hlavních akcí zohledněny v závěrečné zprávě.“

První místopředseda VR Vasco Alves Cordeiro , jenž je rovněž členem delegace VR, dodal: „Coby místní a regionální politici přijímáme výzvu a hodláme přispět k budování lepší Evropy. Nebude stačit občanům naslouchat. Vzhledem k tomu, že lidé dostali možnost vyjádřit se ke své budoucnosti, budou muset vedoucí představitelé EU na všech úrovních naplnit jejich očekávání. Všichni chceme, aby konference přinesla konkrétní změny, díky nimž se EU přiblíží občanům. VR zmobilizuje co nejvíce místních a regionálních politiků, aby na konferenci jasně zazněly názory lidí z územních celků. Kromě toho předložíme konkrétní návrhy ke způsobu fungování Unie a politikám pro spravedlivou Evropu.“

Členové delegace VR se zúčastní všech formátů konference a:

- budou předkládat písemné příspěvky, s podporou skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , což je nezávislý poradní orgán, který je složený ze sedmi zkušených žen a mužů a jemuž předsedá bývalý předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Posláním této skupiny je podporovat politickou a institucionální úlohu VR prostřednictvím poskytování strategické politické analýzy zaměřené na místní a regionální hlediska,

- budou pořádat dialogy a diskuse ve svých volebních obvodech a budou o nich podávat zprávy,

- budou s podobně smýšlejícími delegáty na konferenci vytvářet partnerství, aby společně prosazovali doporučení, která jsou pro regiony, města a vesnice z celé Evropy významná,

- budou mobilizovat své sítě, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů v celé EU, síť bývalých členů VR nově vytvořená síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti , pomocí nichž budou motivovat místní a regionální politiky k pořádání diskusí s občany. Výsledky těchto konzultací budou předloženy na plenárním zasedání konference.

VR svůj konečný příspěvek ke konferenci představí na 9. Evropském summitu regionů a měst , který se bude konat během francouzského předsednictví Rady ve dnech 3. a 4. března 2022.

Složení delegace VR na Konferenci o budoucnosti Evropy:

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů (guvernér regionu Střední Makedonie, Řecko, předseda Sdružení řeckých regionů)

skupina ELS ve VR

Olgierd Geblewicz , předseda skupiny ELS (maršálek Západopomořanského vojvodství, Polsko, předseda Svazu vojvodství Polské republiky)

Jelena Drenjanin , první místopředsedkyně skupiny ELS (místostarostka města Huddinge, Švédsko, předsedkyně správního výboru Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy)

Mark Speich , předseda Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ve VR (státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Německo)

Isabel Díaz Ayuso , předsedkyně vlády autonomní oblasti Madrid, Španělsko

Ilse Aigner , předsedkyně sněmu spolkové země Bavorsko, Německo, a delegátka VR za regionální parlamenty

skupina SES ve VR

Vasco Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů (poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, Portugalsko)

Yoomi Renström , první místopředsedkyně skupiny SES (členka zastupitelstva obce Ovanåker, Švédsko)

Concepción Andreu Rodríguez , místopředsedkyně skupiny SES (předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja, Španělsko)

Kata Tüttő , místopředsedkyně skupiny SES (náměstkyně primátora hlavního města Budapešti, Maďarsko)

Karl-Heinz Lambertz , předseda řídicí skupiny pro subsidiaritu v Evropském výboru regionů (předseda parlamentu Německojazyčného společenství Belgie)

skupina Renew Europe ve VR

Paula Fernández , ministryně vnitra, spravedlnosti a evropských záležitostí autonomní oblasti Kantábrie, Španělsko

Mirja Vehkapera , starostka města Oulu, Finsko

François Decoster , předseda skupiny Renew Europe (starosta města Saint-Omer, Francie)

skupina EKR ve VR

Władysław Ortyl , předseda skupiny EKR (maršálek Podkarpatského vojvodství, Polsko)

Roberto Ciambetti , předseda parlamentu regionu Benátsko, Itálie

skupina EA ve VR

Kieran McCarthy , předseda skupiny EA (člen rady města Cork, Irsko)

skupina Zelených ve VR

Muhterem Aras , předsedkyně sněmu spolkové země Bádensko-Württembersko, Německo

Kritérii pro výběr 18 členů delegace VR na konferenci byla reprezentativnost politické příslušnosti, zeměpisná vyváženost, reprezentativnost různých úrovní orgánů na nižší než celostátní úrovni a genderová vyváženost.

Související informace:

Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy má 433 členů: 108 poslanců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady, 3 zástupci Evropské komise, 108 zástupců parlamentů členských států, 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů (třetina bude mladší 25 let), předseda Evropského fóra mládeže, 27 zástupců z panelových diskusí jednotlivých členských států, 18 zástupců z VR a stejný počet z EHSV a po osmi zástupcích z řad sociálních partnerů a občanské společnosti.

Průzkum VR mezi občany o Konferenci o budoucnosti Evropy

Příspěvek VR ke Konferenci o budoucnosti Evropy

Mnohojazyčná digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023