Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu  
Města a regiony vyzývají EU, aby zvýšila ambice, posílila investice v oblasti klimatu na místní úrovni a zároveň navrhla změnu správy, kterou formálně zahrne i místní orgány.

Pět měsíců před jednáním OSN o klimatu na zasedání COP24 v polských Katovicích uspořádal Evropský výbor regionů (VR) debatu na vysoké úrovni o opatřeních v oblasti klimatu. Místní a regionální vedoucí představitelé ze zemí EU přijali stanovisko Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , v němž vyjádřili svůj postoj k tomu, jak uvést Pařížskou dohodu do praxe, tj. jak postupovat ohledně souvisejícího souboru pravidel. Pokud nebudou zapojeny místní a regionální orgány, nebudou učiněné závazky v oblasti klimatu odpovídat skutečným výsledkům potřebným pro udržení nárůstu globální teploty pod 2°C. VR podporuje návrh zpravodaje Andrewa Coopera (UK/EA) na překlenutí rozdílu v emisích prostřednictvím místně stanovených příspěvků.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz při zahájení debaty v Bruselu a s odkazem na nedávno přijaté cíle EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 uvedl: „EU i nadále dokazuje své vedoucí postavení v oblasti změny klimatu, ale pokud chceme dodržet naše závazky z Paříže, musíme si stanovit ambicióznější cíle, činit více investic na místní úrovni a zásadním způsobem změnit správu v oblasti klimatu. Na úrovni OSN i na úrovni EU naléhavě potřebujeme novou správu v oblasti klimatu obnášející stálé struktury, které budou zohledňovat názory, řešení a příspěvky měst a regionů.“

Komisař EU pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete prohlásil: „Víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, které musí členské státy uspořádat v zájmu vytvoření vnitrostátních akčních plánů v oblasti energetiky, jsou příležitostí k tomu, aby regionální a místní orgány ovlivnily vývoj energetické unie. Nové cíle EU obnášejí zvýšení úrovně ambicí při snižování emisí CO 2 ze současných 40 % na více než 45 % do roku 2030. EU se tím staví do silné pozice pro příští konferenci OSN o klimatu v Katovicích. Ke splnění cílů Pařížské dohody potřebujeme silný a transparentní správní rámec a dialog a zapojení měst a regionů jsou klíčové.“

V souvislosti s financemi komisař Arias Cañete zdůraznil, že období 2021–2030 vyžaduje roční investice ve výši 379 miliard EUR, a připomněl, že 25 % výdajů EU pro toto období je určeno na cíle v oblasti klimatu. Španělský komisař shrnul hlavní finanční programy EU, z nichž lze podporovat opatření v oblasti klimatu, jako jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Nástroj pro propojení Evropy, program InvestEU, program Horizont Evropa s 15 miliardami EUR pro oblast klimatu, energetiky a mobility a nový podprogram Přechod k čisté energii navržený v rámci programu LIFE s rozpočtem 1 miliardy EUR. EU vytvořila na podporu nejzranitelnějších regionů konkrétní programy, jako jsou programy Uhelné regiony procházející transformací a Čistá energie pro ostrovy EU.

Tomasz Chruszczow, zvláštní vyslanec pro problematiku změny klimatu a vysoký představitel Polska pro otázky klimatu uvedl: „Města a regiony jsou skutečnými nositeli změn. Pařížská dohoda o klimatu může uspět jenom tehdy, pokud ji budou uplatňovat všichni, tj. všechny země, města, regiony, podniky, komunity a jednotlivci. Sloganem polského předsednictví COP24 je „Společně vstříc změnám“. Věříme, že naše společné úsilí může přinést a přinese tu změnu, kterou potřebujeme.“

V návaznosti na cíle v oblasti klimatu dohodnuté v Paříži v roce 2015 se očekává, že ze zasedání v Katovicích vzejdou pokyny a postupy, jak naplnit kýžené udržení nárůstu globální teploty pod 2°C. Klíčovým aspektem je transparentní rámec, který by měl zahrnovat postupy, jakými země monitorují a vykazují pokrok ve snižování emisí, což je zcela zásadní pro budování důvěry v mezinárodním společenství.

Andrew Cooper, člen rady okresu Kirklees a zpravodaj stanoviska Správa v oblasti klimatu po roce 2020 prohlásil: „Od okamžiku přijetí Pařížské dohody jsme svědky toho, že význam místních a regionálních orgánů v mezinárodních jednáních o klimatu neustále roste. Je na čase uznat víceúrovňovou správu a formalizovat úlohu místních a regionálních orgánů v globální správě v oblasti klimatu. Vnitrostátně stanovené příspěvky nestačí k dosažení cílů Pařížské dohody týkajících se udržení nárůstu globální teploty pod 2°C, a už vůbec ne pod 1,5°C. Navrhujeme, aby vnitrostátní závazky doplnily regionálně a místně stanovené příspěvky. Města a regiony mohou nejen překlenout rozdíl v emisích, ale zároveň mohou i dokázat, že vyšší ambice jsou reálné.“

Ashok-Alexander Sridharan, starosta města Bonn a předseda ICLEI poznamenal: „Města a regiony stojí v popředí opatření v oblasti klimatu. Summit vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů o klimatu , který se konal minulý rok v Bonnu, byl pro mezinárodní společenství jednoznačným signálem, že podporujeme další a rychlejší opatření v zájmu naplnění Pařížské dohody. Soubor pravidel související s Pařížskou dohodou musí zahrnovat systém, jehož prostřednictvím se snižování emisí ve městech a regionech promítne do vnitrostátních monitorovacích systémů. Musíme zajistit, aby místně stanovené příspěvky byly v tomto souboru pravidel viditelné.“

Mariusz Skiba , místostarosta Katovic prohlásil: „Katovice si do zasedání COP24 kladou za cíl ukázat, jak město zvládne v krátké době projít hlubokou restrukturalizací. Katovice, stejně jako celé Slezsko, byly historicky vždy spojovány s těžbou uhlí a těžkou technikou. Revitalizace i reindustrializace proměnily Katovice v přívětivé a skutečně zelené město, které se v současnosti zaměřuje na intenzivní rozvoj technologií, podnikatelské služby, bankovní sektor, akademickou obec a cestovní ruch. Chceme tuto proměnu ukázat všem.“

V současnosti existuje několik globálních iniciativ, jež umožňují sledovat pokrok, kterého v oblasti klimatu dosahují místní a regionální orgány. Dvěma dobrými příklady jsou Pakt starostů a primátorů a Uhlíkový klimatický rejstřík . Pařížská dohoda však stále nepočítá s formalizací monitorování a vykazování snížených emisí ze strany měst a regionů, ani v rámci vnitrostátně stanovených příspěvků, ani prostřednictvím přímého systému OSN.

Fotografie z plenárního zasedání a z akce „Climate Action Press Trip“ jsou k dispozici zde .

Další informace

Stanoviska VR související s Pařížskou dohodou o klimatu:

Směrem k uzavření celosvětové dohody o klimatu v Paříži , zpravodajka: Annabelle Jaeger (FR/SES), členka rady regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur (říjen 2015).

Plnění globální dohody o klimatu – územní přístup ke konferenci COP 22 v Marrákeši , zpravodaj: Francesco Pigliaru (IT/SES), předseda vlády regionu Sardinie, bývalý předseda komise ENVE VR (říjen 2016).

Financování opatření v oblasti klimatu: klíčový nástroj provádění Pařížské dohody , zpravodaj: Marco DUS (IT/SES), zastupitel města Vittorio Veneto, Treviso (říjen 2017).

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023