Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Adaptace na změnu klimatu: k přizpůsobení se globálnímu oteplování potřebujeme opatření na místní úrovni  

Evropský výbor regionů (VR) vítá novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu , kterou Evropská komise přijala dne 24. února 2021. VR však lituje, že ačkoliv strategie umožňuje přechod od plánování k realizaci, stále postrádá konkrétní cíle v oblasti přizpůsobení se změně klimatu. Nová strategie stanoví, jakým způsobem se může Evropská unie (EU) přizpůsobit dopadům změny klimatu. Od roku 1980 do roku 2016 dosáhly v Evropě celkové hospodářské ztráty způsobené extrémními povětrnostními jevy více než 43 miliard EUR. Pandemie COVID-19 jen dále zvýšila potřebu vybudovat zdravější a bezpečnější prostředí pro všechny. VR ve svém stanovisku přijatém na plenárním zasedání v prosinci 2020 vyzval k vypracování nové strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Juan Espadas (ES/SES), starosta Sevilly, předseda komise ENVE v rámci VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , uvedl: „Hořící lesy, zničující povodně, smrtící sucha: stále častější a intenzivnější klimatické katastrofy dopadají na obrovskou spoustu lidí. Klimatická krize má extrémní důsledky a jednat musíme nyní, neboť se již jedná o nový normální stav. Jde o celosvětovou krizi, jejíž řešení musíme hledat na místní úrovni. Nová strategie pro přizpůsobení se změně klimatu může místním a regionálním orgánům pomoci připravit se na tyto extrémní podmínky a přizpůsobit se jim a posílit naši odolnost vůči změně klimatu. Vítáme návrh výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a jsme mu vděčni za uznání významu klimatických opatření prováděných na místní úrovni .“

Markku Markkula (FI/ELS) , předseda rady města Espoo a předseda rady provincie Uusimaa, dodal: „Jsme potěšeni, že Evropská komise přijala ambicioznější strategii pro přizpůsobení, která je v souladu s naším požadavkem na podporu aktivní subsidiarity a proporcionality a která uznává klíčovou úlohu měst a regionů v přizpůsobování se změně klimatu. Nyní musíme učinit aktivní kroky a výrazně zvýšit financování projektů v oblasti přizpůsobování se změně klimatu prováděných na místní úrovni, v celé Evropě zintenzivnit replikaci osvědčených postupů a využít příležitostí, jež z hlediska inovací nabízí tvorba politik založená na datech.“ Markku Markkula je bývalým předsedou VR a zpravodajem stanoviska týkajícího se přizpůsobení se změně klimatu, které bylo přijato v prosinci 2020.

VR podporuje cíl Evropské komise stimulovat udržitelný a odolný rozvoj měst a venkova a směrovat finanční prostředky na místní úroveň, a to včetně podpory zemědělství, tedy odvětví, které je změnou klimatu nejvíce ohroženo.

Shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU se těší na spolupráci s Evropskou komisí na novém nástroji na podporu politiky, který bude poskytovat přímou technickou pomoc místním a regionálním orgánům za účelem přípravy a provádění strategií a akčních plánů pro přizpůsobení se změně klimatu, a to v úzké spolupráci s Paktem starostů a primátorů .

Zapojení místních a regionálních orgánů do stanovování agendy pro přizpůsobení bude posíleno také prostřednictvím klíčových programů EU, jako je městská agenda , iniciativa EU zahájená v květnu 2016, která je založena na víceúrovňové pracovní metodě mezi členskými státy, městy a Evropskou komisí a která má stimulovat růst, obyvatelnost a inovace v evropských městech.

Výbor podporuje návrh revize pokynů pro zlepšování právní úpravy a uznání přizpůsobení se změně klimatu na místní úrovni jako průřezové priority. VR rovněž vítá, že nová strategie klade důraz na zohledňování politiky v oblasti přizpůsobení se změně klimatu v rámci dalších politik. Současně zdůrazňuje, že úspěšné provádění klimatických opatření na místní úrovni, které je jednou ze tří priorit nové strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, může zásadním způsobem přispět k usnadnění přechodu od plánování k realizaci.

VR podporuje návrh na zřízení střediska pro sledování klimatu a zdraví a navrhuje, aby byl zaveden otevřený dialog s cílem zajistit, že tento dialog vytvoří základ pro začlenění rozměru zdraví do Zelené dohody pro Evropu , tedy do strategie EU pro růst, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

VR podporuje další monitorování a shromažďování údajů, které jsou klíčovými nástroji pro správné zacílení místních a regionálních opatření zaměřených na přizpůsobení se změně klimatu. Je třeba posílit a rozšířit projekt Climate-ADAPT , evropskou platformu pro znalosti v oblasti přizpůsobení. Je třeba v ještě vyšší míře čerpat údaje ze služby programu Copernicus v oblasti změny klimatu .

Očekává se, že Rada se v červnu 2021 dohodne na závěrech k nové strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Další informace:

Po oznámení učiněném Evropskou komisí a VR na plenárním zasedání v říjnu 2020 byla přímá spolupráce mezi EU a místními a regionálními orgány posílena vytvořením územní komory Paktu starostů a primátorů složené z 27 členů Evropského výboru regionů, jejichž jména budou brzy oznámena. Shromáždění zastupující v EU města a regiony je nyní v politické radě Paktu starostů a primátorů zastoupeno primátorem Varšavy, bývalým poslancem EP Rafałem Kazimierzem Trzaskowskim (PL/ELS).

VR nedávno zahájil činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , která má zajistit, že strategie EU pro udržitelný růst a plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony, aby bylo možné realizovat Zelenou dohodu pro Evropu na místní úrovni.

VR v rámci své kampaně „Budování odolných komunit“ připravil soubor 200 osvědčených postupů od členů VR
v on-line formátu, který ukazuje, jak města a regiony již nyní realizují Zelenou dohodu pro Evropu prostřednictvím konkrétních projektů v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování.

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu byla oznámena ve sdělení o Zelené dohodě pro Evropu navazující na hodnocení strategie z roku 2013 provedené v roce 2018 a na otevřenou veřejnou konzultaci , která probíhala od května do srpna 2020.

Změna klimatu má dalekosáhlé dopady na ekosystémy, hospodářská odvětví, lidské zdraví a kvalitu života v Evropě. Od roku 1980 do roku 2016 činily podle Evropské komise celkové nahlášené hospodářské ztráty způsobené povětrnostními vlivy a dalšími extrémními klimatickými jevy v Evropě více než 436 miliard EUR.

Zemědělství je odvětvím, které je změnou klimatu ohroženo nejvíce. Jen v roce 2018 dosáhly škody způsobené francouzskému zemědělství přibližně 2 miliard EUR, v Nizozemsku to bylo 1,4 miliardy EUR a v Německu 770 milionů EUR. Pokud by v důsledku globálního oteplování teplota stoupla o 3 °C, sucha budou nastávat dvakrát častěji a absolutní roční ztráty v důsledku sucha v Evropě se zvýší na 40 miliard EUR ročně, přičemž nejzávažnější dopady ponesou regiony Středomoří a Atlantiku (EU SCIENCE HUB) .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023