Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Partnerství měst by mohla přispět k programu EU pro Afriku  
Partnerství s libyjskými městy jsou dokladem toho, že regiony a města EU mohou přispět k prohloubení a zpružnění vztahů EU s Afrikou

Evropský výbor regionů dne 12. února prohlásil, že model spolupráce, která v posledních čtyřech letech probíhá mezi evropskými a libyjskými městy, by mohl posloužit jako inspirace pro vzájemná partnerství s regiony a městy jinde v Africe. Toto doporučení je součástí palety návrhů tohoto shromáždění místních a regionálních politiků EU, které navíc požaduje, aby se do rozvojové spolupráce více zapojila měst a regiony z těch členských států, které „z historických nebo jiných důvodů momentálně nemají s africkými zeměmi vybudované intenzivní vztahy v oblasti rozvojové spolupráce“.

Účelem stanoviska, které Výbor přijal na ustavujícím zasedání, jímž zahájil své nové pětileté funkční období, je prosazovat aktivnější úlohu evropských měst a regionů při vytváření partnerství EU s místními a regionálními orgány, organizacemi občanské společnosti a soukromým sektorem v Africe. Návrhy, které vycházejí z dřívějších doporučení Evropského výboru regionů (VR), přicházejí v době, která má pro EU mimořádný strategický význam. Nová Evropská komise, která se v prosinci 2019 ujala své funkce, chce být „geopolitickou Komisí“. Vedoucí představitelé EU se navíc dne 20. února setkají na summitu, na němž by se mohlo rozhodnout o rozpočtu EU na příštích sedm let.

Návrh stanoviska vypracoval Robert Zeman (CZ/ELS), zastupitel města Prachatice, podle kterého „města a regiony v Evropské unii nashromáždily značné zkušenosti s přeshraniční spoluprací, především v Evropě, ale také při spolupráci s místními a regionálními orgány na jiných kontinentech. Jejich modely a poznatky by měly být využívány v širším měřítku. VR například svedl dohromady osm libyjských měst z celé oblasti, v níž dochází ke konfliktům, a nalezl v Evropě místní a regionální orgány, které s nimi chtějí navázat spolupráci např. v oblasti vodohospodářství a nakládání s odpady. Podobných pilotních projektů bychom rádi viděli více. A také bychom si přáli, aby byly v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který by mohl být příští týden schválen, vyčleněny prostředky na mezinárodní spolupráci měst a regionů.“

Jak dále prohlásil, „rozsáhlejší spolupráce s africkými městy a regiony by byla oboustranně výhodná a pomohla by prohloubit a zpružnit vztahy EU s Afrikou. Budování spolupráce zdola, z místní úrovně, by zvýšilo důvěru a zintenzivnilo osobní kontakty, jež by mohly být základem pro dlouhodobý úspěch a mohly by mj. přispět k vyřešení otázek souvisejících s migrací. Tento hlubší přístup zdola nahoru by mohl být obzvláště prospěšný pro města a regiony v některých částech Evropy (mj. i v mé vlasti, v Česku), v nichž se na celostátní úrovni jen zřídkakdy provádějí programy zaměřené na Afriku.“

Evropský parlament podporuje návrh VR – předložený ve stanovisku zpravodaje Hanse Janssena (NL/ELS) z roku 2018 – na zvláštní rozpočtovou položku určenou na spolupráci měst a regionů z EU a z třetích zemí. V roce 2017 vyzval VR ve stanovisku Paula Bossmana (SI/SES), v rámci svých připomínek týkajících se evropského programu pro migraci, aby byla navázána partnerství s africkými městy a regiony.

VR, který společně s Evropskou komisí pořádá fórum „Města a regiony pro rozvojovou spolupráci“ , zahájil v roce 2016 spolupráci s libyjskými městy, jež je známá pod názvem „iniciativa z Nikósie“ . VR je politická instituce a nikoli projektový manažer. Vybral evropská města a regiony, která projevila zájem nabídnout libyjským městům v oblastech, jako je vodohospodářství a nakládání s odpady, finanční řízení, budování míru na komunitní úrovni, rybolov, školení v oblasti veřejné správy a základní zdravotní péče, pomocnou ruku.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022