Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová budou diskutovat s regiony a městy o programu oživení po koronavirové pandemii  

Německá kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se ve dnech 12. a 13. října v Evropském výboru regionů zapojí do rozprav věnovaných reakci Evropské unie na pandemii COVID-19. Shromáždění místních a regionálních politiků EU má na programu jednání také debatu s prezidentem a viceprezidentkou Evropské investiční banky Wernerem Hoyerem a Liljanou Pavlovou . Mimoto se uskuteční diskuse se čtyřmi komisaři – výkonným místopředsedou a komisařem pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreira, komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim a komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem.

Plenární zasedání poskytne členům Evropského výboru regionů (VR) příležitost posoudit potenciální příspěvek Unie k úsilí o oživení na místní a regionální úrovni a projednat balíček EU na podporu oživení a dlouhodobý rozpočet.

Diskuse budou vycházet z rozsáhlého průzkumu VR věnovaného dopadu pandemie na zdraví, hospodářství a komunity regionů a měst EU. Tento průzkum – první výroční regionální a místní barometr – je založen na zpětné vazbě získané prostřednictvím mechanismů řízených VR, na průzkumu zaměřeném na finance na nižší než celostátní úrovni provedeném společně s OECD a na studiích agentur EU. Zahrnuje rovněž první průzkum veřejného mínění od začátku pandemie, který se věnuje důvěře veřejnosti k místním, regionálním a celostátním orgánům v celé EU, jakož i důvěře k Unii. Společnost Kantar, jež tento průzkum prováděla, se navíc všech 26 000 respondentů dotázala, zda se domnívají, že města a regiony mají dostatečný vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU, a pokud ne, v jakých oblastech života by si přáli, aby byl vliv místních a regionálních orgánů posílen.

Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, uvedl: „Tento úplně první výroční regionální a místní barometr ukazuje některé oblasti, v nichž by EU měla svou podporu zaměřit na regiony, města a vesnice. Je z něj zcela zřejmé, že pandemie prohlubuje regionální socioekonomické rozdíly a vyvíjí obrovský tlak na finance místních a regionálních orgánů. Z našeho průzkumu veřejného mínění, který jsme zadali zvláště pro tuto příležitost, vyplývá, že podle našich občanů je nejlepší cestou, jak přiblížit EU lidem a budovat důvěru v evropské politiky a političky, zlepšení spolupráce mezi všemi úrovněmi správy – místní, regionální, celostátní i evropskou.“

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) je naplánován tak, aby se časově shodoval s  Evropským týdnem regionů a měst (#EURegionsWeek), který spolupořádají VR a Evropská komise. 18. ročník Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek) oficiálně zahájí dne 12. října komisařka Elisa Ferreira a předseda Tzitzikostas. Komisařka Ferreira se rovněž zúčastní dialogu s občany dne 13. října.

Letos bude Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) rozložen do tří týdnů a bude se konat především on-line . Jedná se o zdaleka největší akci pořádanou EU: zapojí se do ní 800 partnerů a více než 9 000 registrovaných účastníků. Na slavnostním předávání cen RegioStars , jež proběhne dne 14. října, bude vyjádřeno uznání projektům financovaným EU, které prokazují mimořádnou excelenci a nové přístupy k regionálnímu rozvoji. Z užšího seznamu 25 projektů vzejde pět vítězů.

Během tří dnů (12.–14. října) plenárního zasedání VR budou členové Výboru rovněž projednávat a přijímat doporučení k 26 právním předpisům EU, z nichž každý má potenciál přispět k úsilí EU o oživení.

KLÍČOVÉ ROZPRAVY

 • 12. října, 11:00 : diskuse o výročním regionálním a místním barometru, které se zúčastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová místopředseda Maroš Šefčovič .
 • 12. října, 14:30 : diskuse o soudržnosti a oficiální zahájení 18. ročníku Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek), které se zúčastní komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira .
 • 13. října, 9:00 : diskuse o Zelené dohodě pro Evropu, které se zúčastní výkonný místopředseda Evropské komise a komisař pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans .
 • 13. října, 14:30 : diskuse věnovaná německému předsednictví, které se zúčastní kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová .
 • 14. října, 10:00 : diskuse o finančních prostředcích a oživení, které se zúčastní prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer a viceprezidentka Evropské investiční banky Liljana Pavlova .
 • 14. října, 11:30 : záležitosti EU týkající se místních a regionálních orgánů.
 • 14. října, 14:30 : diskuse o odolnosti a oživení, které se zúčastní komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni .
 • 14. října 15:30: diskuse o sociálních věcech, které se zúčastní komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit .

STANOVISKA K PŘIJETÍ

 • Balíček předpisů týkajících se iniciativy REACT-EU. Zpravodaj: Mieczysław Struk (PL/ELS), maršálek Pomořanského vojvodství.
 • Plán na podporu oživení Evropy – facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu. Zpravodaj: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines.
 • Přeshraniční zdravotní péče. Zpravodaj: Karsten Uno Petersen (DK/SES), člen zastupitelstva regionu Jižní Dánsko.
 • Mechanismus EU pro případy zdravotní nouze. Zpravodajka: Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zastupitelstva kraje Dalarna.
 • Program „EU pro zdraví“ (EU4Health). Zpravodajka: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), předsedkyně rady departementu Finistère.
 • Úloha politiky soudržnosti EU, pokud jde o inteligentní a inovativní hospodářské změny v regionech v kontextu koronavirové krize. Zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland.
 • Posílený mechanismus civilní ochrany Unie. Zpravodaj: Alberto Cirio (IT/ELS), předseda rady regionu Piemont.
 • Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci. Zpravodajka: Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava.
 • Rovnocenné životní podmínky – společný úkol pro všechny úrovně správy v Evropě. Zpravodaj: Bernd Lange (DE/ELS), zemský rada okresu Görlitz.
 • Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany. Zpravodaj: Declan McDonnell (IE/EA), člen rady města Galway.
 • Nová průmyslová strategie pro Evropu. Zpravodajka: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), členka rady provincie Jižní Holandsko.
 • Strategie pro malé a střední podniky. Zpravodaj: Eddy van Hijum (NL/ELS), člen rady provincie Overijssel.
 • Zpráva o překážkách jednotného trhu a akční plán pro prosazování jednotného trhu. Zpravodaj: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), primátor města Białystok.
 • Srovnávací přehled inovací v regionech a jeho vliv na místně orientované politiky regionů. Zpravodaj: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), generální ředitel pro vnější činnost, vláda autonomní oblasti Navarra.
 • Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.  Zpravodajka: Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja.
 • Výzvy v oblasti místní demokracie v zemích západního Balkánu. Zpravodaj: Nikola Dobroslavić (HR/ELS), hejtman Dubrovnicko-neretvanské župy.
 • Evropský klimatický pakt. Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (PL/ELS), primátor hlavního města Varšavy.
 • Obnovení Lipské charty o udržitelných evropských městech. Zpravodaj: Juan Espadas Cejas (ES/SES), starosta města Sevilla.
 • Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.  Zpravodaj: Roby Biwer (LU/SES), člen zastupitelstva obce Bettembourg.
 • Směrem k udržitelnému využívání přírodních zdrojů ve středomořských ostrovních podmínkách. Zpravodajka: Francina Armengol i Socias (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti Baleárské ostrovy.
 • Nový akční plán pro oběhové hospodářství. Zpravodaj: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe.
 • Strategie pro formování digitální budoucnosti Evropy a Evropská strategie pro data. Zpravodaj: Mark Weinmeister (DE/ELS), státní tajemník pro evropské záležitosti, spolková země Hesensko.
 • Umělá inteligence – evropský přístup k excelenci a důvěře. Zpravodaj: Guido Rink (NL/SES), člen rady obce Emmen.
 • Evropský rok železnice. Zpravodaj: Jarosław Piotr Stawiarski (PL/EKR), maršálek Lublinského vojvodství.
 • Demografická změna – návrhy na měření a řešení jejích negativních dopadů v regionech EU. Zpravodaj: János Ádám Karácsony (HU/ELS), člen zastupitelstva obce Tahitótfalu.

Praktické informace:

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023