Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Guvernér regionu Střední Makedonie zvolen předsedou Evropského výboru regionů  
Prioritou Apostolose Tzitzikostase je přiblížit Evropu občanům

Apostolos Tzitzikostas (ELS), guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, byl dnes zvolen předsedou Evropského výboru regionů a během příštích dvou a půl let bude toto shromáždění místních a regionálních volených politiků Evropské unie vést. Na prvním zasedání Výboru v novém pětiletém funkčním období zvolili jeho členové také prvního místopředsedu, kterým se stal předseda vlády portugalské autonomní oblasti Azory Vasco Ilídio Alves Cordeiro.

Předseda přednesl před 329 členy Výboru z 27 členských států EU proslov, v němž vyzdvihl tři hlavní priority svého funkčního období:

„Zaprvé musí Evropská unie sloužit svým občanům a vesnicím, městům a regionům, v nichž žijí. Musíme podporovat územní soudržnost, inovace a podnikání, ale zároveň najít přesvědčivé řešení řízení migrace, jež bude vycházet ze solidarity. Zadruhé se regiony a města musí snažit pochopit a řešit intenzivní transformaci, kterou vyžaduje stávající převratný environmentální, digitální a demografický vývoj. A v neposlední řadě musíme posilovat evropskou demokracii a učinit regiony a města jejími protagonisty, abychom Evropu přiblížili jejím občanům.“

Dále poukázal na to, že brexit je varovným signálem, a vyzval EU, aby účinněji reagovala na potřeby občanů. „Jsme volení místní a regionální politici, a proto musíme zajistit, aby byla Evropská unie schopna oslovit ty, kteří se cítí opomíjeni nebo zapomenuti. Evropa musí přijímat rozhodnutí co nejblíže občanům, aby mohla zlepšovat jejich život. Musíme Evropu přimět, aby plnila požadavky občanů a znovu si získala důvěru. Evropa musí dokázat, že dokáže naslouchat a přinášet změny.“

Nově zvolený první místopředseda Vasco Ilídio Alves Cordeiro během svého děkovného projevu prohlásil: „Mé zvolení je důkazem toho, že pro Evropský výbor regionů jsou důležité všechny regiony a všechna města a že by měly mít možnost se aktivně podílet na evropském projektu bez ohledu na to, kde leží, jak jsou velké a kolik mají finančních prostředků. EU musí být hnací silou, aby v budoucnu plně dodržela své sliby, a my se budeme muset maximálně vynasnažit, aby v ní všechny regiony a všechna města měly své místo. Jejich úloha je zásadní pro to, aby mohla EU splnit svůj cíl nikoho neopomíjet. Problémy, jimž čelíme, vyžadují smělost a odvahu, aby skutečně mohly být vyřešeny. Jako nový první místopředseda budu usilovat o to, aby byl hlas místních a regionálních orgánů slyšet.“

Další informace:

Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS) – životopis projev u příležitosti volby užšího předsednictva

V asco Ilídio Alves Cordeiro (PT/SES) – životopis projev u příležitosti volby užšího předsednictva

Fotografie ve vysokém rozlišení

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :