Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Není času nazbyt: rozpočet EU a balíček pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19 vyžaduje okamžitou realizaci  

Německé předsednictví Rady a Evropský parlament dnes dosáhly politické dohody o rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení. Města a regiony EU v této souvislosti připomínají, že miliony Evropanů čekají, až začne balíček pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19 fungovat v praxi.

Jak bylo dnes oznámeno, německé předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli politické dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19. Města a regiony tuto dohodu vítají, zdůrazňují však, že mají-li být napraveny následky bezprecedentní krize způsobené pandemií, je nutné začít dohodu urychleně realizovat. Dosažení dohody bylo oznámeno v úterý 10. listopadu 2020, kdy probíhala online schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů.

V reakci na dnešní politickou dohodu o dlouhodobém rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení, jež byla dosažena mezi německým předsednictvím Rady a vyjednavači Evropského parlamentu, uvedl Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, předseda komise ENVE a předseda pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni : „Dnešek je velkým dnem pro Evropu a evropskou solidaritu. Města a regiony stojí v první linii boje proti pandemii a nyní jsou připraveny začít pracovat na zajištění oživení, které bude zaměřeno na ochranu zdraví občanů, na udržitelnost a inkluzivitu našich měst a regionů a na dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Budeme i nadále bedlivě dohlížet na to, aby byl zaručen víceúrovňový přístup a uskutečňovány cíle Zelené dohody pro Evropu.“

Komise ENVE zahájila svou schůzi diskusí o Zelené dohodě na téma Dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a podpora zelené transformace na místní a regionální úrovni . V diskusi vystoupili Eva Kracht , náměstkyně generálního ředitele pro evropskou politiku německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti, zastupující předsednictví Rady Evropské unie, a  Mauro Petriccione , generální ředitel pro oblast klimatu v Evropské komisi.

Dva zástupci hlavních měst zemí Visegrádské skupiny vyjádřili podporu posílení úlohy místních samospráv jak v rámci Zelené dohody, tak ve strategii oživení po pandemii COVID-19. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski (PL/ELS) a náměstkyně primátora Budapešti Kata Tüttő (HU/SES) připomněli, že je nezbytné poskytnout městům a regionům přímý přístup k fondům EU. Vyzvali k přímým partnerstvím s EU v zájmu lepšího plánování a provádění projektů oživení po skončení pandemie, které urychlí cestu EU ke klimatické neutralitě. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski (PL/ELS) byl jmenován zástupcem VR v  politickém výboru Paktu starostů a primátorů EU .

Na schůzi komise ENVE byly projednány tyto návrhy stanovisek:

K tématu Zelené dohody členové diskutovali o stanovisku Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu . Zpravodaj Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Vlámského parlamentu, uvedl: „Má-li být dosaženo přechodu na klimatickou neutralitu, musí Zelená dohoda podporovat přístup zdola nahoru. Žádáme, aby byly povinné konzultace místních a regionálních orgánů rozšířeny na všechny oblasti Zelené dohody a aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti. Pevně věříme, že by měl být regionům a městům poskytnut snazší a přímý přístup k financování, a navrhujeme vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, který by sledoval pokrok při provádění opatření v oblasti klimatu na místní úrovni.

K tématu přizpůsobení se změně klimatu představil zpravodaj Markku Markkula (FI/ELS) hlavní body stanoviska Příležitosti a synergie preventivního přizpůsobení se změně klimatu s cílem podpořit udržitelnost a kvalitu života v regionech a obcích: jaké jsou k tomu nutné rámcové podmínky? Bývalý předseda VR a předseda rady města Espoo prohlásil: „Změna klimatu znamená globální krizi. Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně je třeba řešit společně. Místní a regionální orgány jsou odhodlány dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropy. Vyzýváme Evropskou komisi, aby vypracovala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s jasnými cíli a ukazateli, a to v souladu se zásadami aktivní subsidiarity a proporcionality, s udržitelností, nejnovějšími poznatky, výzkumem a inovacemi. Udržitelnost by se měla stát ‚novou normalitou‘ pro všechny úrovně správy, komunity, podniky i jednotlivce.“

Členové si vyměnili názory na stanovisko Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému . Jak uvedl zpravodaj Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ , „ nejvyšší prioritou evropské budoucnosti účinně využívající zdroje je „zásada ‚energetická účinnost v první řadě‘. Náš energetický systém by se měl opírat o neustále rostoucí podíl obnovitelných energií, pružně integrovat různé nosiče energie a měl by být více distribuován po celé Evropě. Měly by být umožněny plynulé toky různých nosičů energie – elektřiny, plynu a tepla – mezi domácnostmi, dopravou a průmyslem, což by umožnilo hlubší dekarbonizaci a tím i snížení nákladů na dosažení cíle klimatické neutrality EU do roku 2050.“

Členové komise ENVE jmenovali následující zpravodaje:

Dimitrios Karnavos (EL/ELS) , starosta obce Kallithea, byl jmenován zpravodajem stanoviska 8. akční program pro životní prostředí.

Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta města Autun, byl jmenován zpravodajem stanoviska Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP 26.

Adam Struzik (PL/ELS) , maršálek Mazovského vojvodství, byl jmenován zpravodajem stanoviska Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek.

Souvislosti:

Zde si můžete přečíst bulletin ENVOY (6. listopadu 2020).

Tisková zpráva (22. října 2020) Základním předpokladem pro realizaci Zelené dohody na místní úrovni je přímé poskytování finančních prostředků městům a regionům .

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde .

Na plenárním zasedání dne 13. října 2020 proběhla diskuse s výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, během níž se Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských regionech a městech. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.  

Města a regiony již na své úrovni transformaci uskutečňují. Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023