Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Není času nazbyt: rozpočet EU a balíček pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19 vyžaduje okamžitou realizaci  

Německé předsednictví Rady a Evropský parlament dnes dosáhly politické dohody o rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení. Města a regiony EU v této souvislosti připomínají, že miliony Evropanů čekají, až začne balíček pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19 fungovat v praxi.

Jak bylo dnes oznámeno, německé předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli politické dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19. Města a regiony tuto dohodu vítají, zdůrazňují však, že mají-li být napraveny následky bezprecedentní krize způsobené pandemií, je nutné začít dohodu urychleně realizovat. Dosažení dohody bylo oznámeno v úterý 10. listopadu 2020, kdy probíhala online schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů.

V reakci na dnešní politickou dohodu o dlouhodobém rozpočtu EU a o balíčku pro hospodářské oživení, jež byla dosažena mezi německým předsednictvím Rady a vyjednavači Evropského parlamentu, uvedl Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, předseda komise ENVE a předseda pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni : „Dnešek je velkým dnem pro Evropu a evropskou solidaritu. Města a regiony stojí v první linii boje proti pandemii a nyní jsou připraveny začít pracovat na zajištění oživení, které bude zaměřeno na ochranu zdraví občanů, na udržitelnost a inkluzivitu našich měst a regionů a na dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Budeme i nadále bedlivě dohlížet na to, aby byl zaručen víceúrovňový přístup a uskutečňovány cíle Zelené dohody pro Evropu.“

Komise ENVE zahájila svou schůzi diskusí o Zelené dohodě na téma Dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a podpora zelené transformace na místní a regionální úrovni . V diskusi vystoupili Eva Kracht , náměstkyně generálního ředitele pro evropskou politiku německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti, zastupující předsednictví Rady Evropské unie, a  Mauro Petriccione , generální ředitel pro oblast klimatu v Evropské komisi.

Dva zástupci hlavních měst zemí Visegrádské skupiny vyjádřili podporu posílení úlohy místních samospráv jak v rámci Zelené dohody, tak ve strategii oživení po pandemii COVID-19. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski (PL/ELS) a náměstkyně primátora Budapešti Kata Tüttő (HU/SES) připomněli, že je nezbytné poskytnout městům a regionům přímý přístup k fondům EU. Vyzvali k přímým partnerstvím s EU v zájmu lepšího plánování a provádění projektů oživení po skončení pandemie, které urychlí cestu EU ke klimatické neutralitě. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski (PL/ELS) byl jmenován zástupcem VR v  politickém výboru Paktu starostů a primátorů EU .

Na schůzi komise ENVE byly projednány tyto návrhy stanovisek:

K tématu Zelené dohody členové diskutovali o stanovisku Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu . Zpravodaj Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Vlámského parlamentu, uvedl: „Má-li být dosaženo přechodu na klimatickou neutralitu, musí Zelená dohoda podporovat přístup zdola nahoru. Žádáme, aby byly povinné konzultace místních a regionálních orgánů rozšířeny na všechny oblasti Zelené dohody a aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti. Pevně věříme, že by měl být regionům a městům poskytnut snazší a přímý přístup k financování, a navrhujeme vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, který by sledoval pokrok při provádění opatření v oblasti klimatu na místní úrovni.

K tématu přizpůsobení se změně klimatu představil zpravodaj Markku Markkula (FI/ELS) hlavní body stanoviska Příležitosti a synergie preventivního přizpůsobení se změně klimatu s cílem podpořit udržitelnost a kvalitu života v regionech a obcích: jaké jsou k tomu nutné rámcové podmínky? Bývalý předseda VR a předseda rady města Espoo prohlásil: „Změna klimatu znamená globální krizi. Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně je třeba řešit společně. Místní a regionální orgány jsou odhodlány dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropy. Vyzýváme Evropskou komisi, aby vypracovala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s jasnými cíli a ukazateli, a to v souladu se zásadami aktivní subsidiarity a proporcionality, s udržitelností, nejnovějšími poznatky, výzkumem a inovacemi. Udržitelnost by se měla stát ‚novou normalitou‘ pro všechny úrovně správy, komunity, podniky i jednotlivce.“

Členové si vyměnili názory na stanovisko Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému . Jak uvedl zpravodaj Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ , „ nejvyšší prioritou evropské budoucnosti účinně využívající zdroje je „zásada ‚energetická účinnost v první řadě‘. Náš energetický systém by se měl opírat o neustále rostoucí podíl obnovitelných energií, pružně integrovat různé nosiče energie a měl by být více distribuován po celé Evropě. Měly by být umožněny plynulé toky různých nosičů energie – elektřiny, plynu a tepla – mezi domácnostmi, dopravou a průmyslem, což by umožnilo hlubší dekarbonizaci a tím i snížení nákladů na dosažení cíle klimatické neutrality EU do roku 2050.“

Členové komise ENVE jmenovali následující zpravodaje:

Dimitrios Karnavos (EL/ELS) , starosta obce Kallithea, byl jmenován zpravodajem stanoviska 8. akční program pro životní prostředí.

Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta města Autun, byl jmenován zpravodajem stanoviska Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP 26.

Adam Struzik (PL/ELS) , maršálek Mazovského vojvodství, byl jmenován zpravodajem stanoviska Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek.

Souvislosti:

Zde si můžete přečíst bulletin ENVOY (6. listopadu 2020).

Tisková zpráva (22. října 2020) Základním předpokladem pro realizaci Zelené dohody na místní úrovni je přímé poskytování finančních prostředků městům a regionům .

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde .

Na plenárním zasedání dne 13. října 2020 proběhla diskuse s výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, během níž se Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských regionech a městech. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.  

Města a regiony již na své úrovni transformaci uskutečňují. Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023