Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: Výbor regionů EU spustí platformu pro výměnu informací na podporu regionálních a místních komunit v celé Evropě  

Platforma pro výměnu informací umožní sdílet potřeby a řešení, posílí vzájemnou podporu a bude fungovat jako mechanismus zpětné vazby, jenž umožní prakticky prověřit opatření EU z pohledu místní a regionální úrovně. VR místním komunitám poskytne pravidelné a praktické informace o krocích, které podniká Evropská unie.

Evropský výbor regionů (VR) stanovil akční plán, jehož cílem je podpořit místní a regionální orgány, které stojí v popředí boje proti pandemii koronaviru, a podat jim pomocnou ruku. Součástí tohoto pětibodového plánu je spuštění platformy pro výměnu informací, jež místním a regionálním vedoucím představitelům umožní sdílet jejich potřeby a řešení, a posílí tak vzájemnou podporu místních komunit v celé Evropě. Díky němu budou členové VR také moci poskytovat zpětnou vazbu k již přijatým opatřením EU, a prověřovat tak jejich vhodnost přímo v praxi. VR bude poskytovat pravidelné a praktické informace o opatřeních EU se zvláštním důrazem na možnosti financování.

Akční plán, který dnes schválila Konference předsedů VR*, vyzývá orgány EU, aby posílily unijní podporu místních vedoucích představitelů prostřednictvím mechanismu EU pro případy zdravotní nouze, jehož účelem má být mimo jiné koordinovat distribuci základního zdravotnického vybavení v rámci EU. Místní a regionální vedoucí představitelé musí v zájmu řešení zdravotních, sociálních a ekonomických potřeb občanů chránit své ekonomiky. V akčním plánu byl vznesen požadavek, aby místním podnikům a občanům, kterým hrozí nezaměstnanost, byla poskytnuta finanční podpora. Kromě toho by EU měla podporovat strategie obnovy přizpůsobené jednotlivým regionům, které mnoho regionů EU nyní vypracovává za účelem stabilizace hospodářství.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas ke schválení akčního plánu prohlásil: „Naši členové VR a všichni regionální a místní vedoucí představitelé v EU vyvíjejí v boji proti pandemii mimořádné úsilí. V této obtížné době musíme držet spolu a chovat se odpovědně. Mnoho vedoucích představitelů regionů a starostů mě žádalo o vytvoření platformy pro výměnu informací, jež by členům VR a místním a regionálním představitelům v EU umožnila sdílet jejich potřeby, poskytovat zpětnou vazbu a nápady a rozvíjet společná řešení. Akční plán také umožní se lépe zaměřit na potřeby místních komunit v oblasti zdravotní péče a řešit sociální a hospodářské aspekty pandemie a jejich dopad na místní a regionální orgány.“

Institucionální úlohou VR je být pojítkem mezi Evropskou unií a místními a regionálními samosprávami a subjektem, který mohou obě strany konzultovat. Za současné krize je připraven informovat, zapojovat a zastupovat regiony a města z celé Evropy a být jim nápomocen. Z provozního a konkrétního hlediska akční plán VR:

1) posílí podporu, kterou EU poskytuje místním a regionálním orgánům v oblasti zdravotnictví, a to prostřednictvím výzvy k vytvoření mechanismu EU pro případy zdravotní nouze;

2) vytvoří platformu pro výměnu informací, spolupráci a usnadnění vzájemné podpory mezi městy a regiony v celé EU;

3) bude prostřednictvím mechanismů VR poskytovat konkrétní zpětnou vazbu z pohledu místní a regionální úrovně, co se týče způsobu řešení zdravotních, sociálních a hospodářských aspektů této pandemie a jejich dopadu na občany a místní komunity;

4) bude místním a regionálním orgánům poskytovat pravidelné a praktické informace o opatřeních EU zaměřených na řešení současné krize;

5) usnadní praktické prověření opatření EU v boji proti pandemii a bude od členů shromažďovat fakta s cílem zlepšovat politiky EU na základě zkušeností z místní a regionální úrovně (kontrola vhodnosti přijímaných opatření).

Tyto činnosti a opatření budou doplněny cílenými kroky v oblasti komunikace, jejichž účelem bude vysvětlovat, co EU dělá, aby pomohla místním komunitám a podpořila je v jejich boji proti pandemii koronaviru.

* Konference předsedů Evropského výboru regionů:

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, Řecko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a předseda vlády autonomní oblasti Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , předseda skupiny ELS v Evropském výboru regionů a maršálek Západopomořanského vojvodství, Polsko

Christophe Rouillon , předseda skupiny SES v Evropském výboru regionů a starosta obce Coulaines, Francie

François Decoster , předseda skupiny Renew Europe v Evropském výboru regionů a starosta města Saint-Omer, Francie

Władysław Ortyl , předseda skupiny EKR v Evropském výboru regionů a maršálek Podkarpatského vojvodství, Polsko

Kieran McCarthy , předseda skupiny EA v Evropském výboru regionů a člen rady města Cork, Irsko

Satu Haapanen , spolupředsedkyně skupiny Zelených v Evropském výboru regionů a členka zastupitelstva města Oulu, Finsko

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023