Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bulletin komise COTER ve VR č. 2 (vydaný komisí ECON): Aktuální informace o krizi COVID-19  

Dopady pandemie COVID-19 a opatření, kterými se čelí jejím důsledkům

Pandemie COVID-19 má dramatické dopady na náš svět a na náš způsob života. Způsobila katastrofální ztráty a má ve všech ohledech zásadní důsledky pro náš každodenní život. Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) v Evropském výboru regionů bude vypracovávat pravidelné bulletiny o oblastech politiky, které spadají do její působnosti. Tyto bulletiny budou odrážet nejnovější výzkum, články a diskuse o socioekonomickém dopadu pandemie v Evropě a o různých činnostech a opatřeních, kterými se čelí jejím důsledkům a které jsou plánovány a prováděny na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni.

Svá doporučení a příspěvky zasílejte na adresu  coter@cor.europa.eu.


Sdílet :