Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé chtějí, aby byl v případě brexitu v severozápadní Evropě vytvořen makroregion na podporu spolupráce na místní úrovni  
O této možnosti diskutovali britští představitelé se svými kolegy z Evropského výboru regionů na schůzi komise COTER v rumunském městě Kluž

Makroregionální strategie jsou prokazatelně s to zajistit růst a posílit soudržnost sousedících regionů v EU a ve třetích zemích, které se potýkají se stejnými problémy. V souvislosti s přijetím návrhu stanoviska o strategii pro Podunají se členové Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR) předběžně zamysleli nad tím, jak v případě vystoupení Spojeného království z EU zaručit úzkou spolupráci s britskými místními orgány, například zavedením makroregionální strategie pro oblast Severního moře.

Komise COTER VR se dne 26. března sešla ve městě Kluž , které je třetím největším městem v Rumunsku. Místní představitelé posoudili dopad makroregionálních strategií ve stanovisku , které připravil Dainis Turlais (LV/ALDE), člen rady města Riga.

Ze zkušeností získaných v Podunají je patrné, že makroregiony mohou být skvělým nástrojem pro územní koordinaci probíhající zdola nahoru a se zapojením všech úrovní správy, aniž by tím vznikla další byrokratická zátěž.

„Makroregionální strategie pomáhají zlepšit poskytování veřejných služeb, hospodaření s přírodními zdroji, strategie v oblasti inovací a spoustu dalších aspektů v životě dotčených místních komunit,“ prohlásil zpravodaj a dodal, že „je nezbytné zajistit rozsáhlejší koordinaci na úrovni EU, lépe integrovat jednotlivé nástroje financování a posílit spolupráci všech příslušných ředitelství Evropské komise.“

Z hlediska lepší koordinace na vnitrostátní úrovni poukázali členové komise COTER na síť vnitrostátních orgánů pověřenou prováděním Evropského fondu pro regionální rozvoj v Pobaltí, která je podle nich dobrým příkladem, jenž by se dal napodobit v jiných odvětvových politikách a jiných zeměpisných oblastech.

Co se týče územní spolupráce v Evropě po brexitu, bylo v návrhu stanoviska zdůrazněno, že makroregionální strategie by mohly přispět k utváření budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a EU, jelikož představují důležitý nástroj schopný zaručit „udržitelné společné plánování programů, koordinaci a spolupráci mezi městy a regiony ve Spojeném království a v EU“.

Na tuto skutečnost upozornil během diskuse vedoucí britské delegace ve VR Albert Bore (UK/SES), člen rady města Birmingham, který uvedl: „Snažíme se zajistit, aby se budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU mohly opírat o výrazný územní rozměr a aby byly k dispozici co nejlepší nástroje pro úzkou spolupráci na místní úrovni. K nejperspektivnějším možnostem, které v tomto ohledu přicházejí v úvahu, patří zřízení hospodářského fóra a vypracování makroregionální strategie pro severozápadní Evropu.“

V budoucích iniciativách by mohly být využity zkušenosti z probíhajícího programu Severozápadní Evropa , který je financován v rámci iniciativy Interreg – jednoho z hlavních nástrojů EU na podporu přeshraniční spolupráce – a na němž se podílí Spojené království, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko.

O návrhu stanoviska se bude hlasovat na plenárním zasedání VR dne 25. června.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 22822461, mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 22822429, mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023