Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podle VR může dohoda o rozpočtu EU proměnit krizi v příležitost – nyní je nutné vynaložit tyto nové prostředky ve prospěch našich občanů a podniků v regionech, městech a vesnicích  

Prohlášení Apostolose Tzitzikostase , předsedy Evropského výboru regionů a guvernéra řeckého regionu Střední Makedonie

„Gratuluji německému předsednictví Rady EU a orgánům EU k tomu, že se jim podařilo uzavřít tuto historicky důležitou dohodu, kterou začíná nová éra a díky níž mohou ze stávající krize vzejít nové příležitosti. Regiony a města jsou hlavními příjemci podpory z fondů EU a mají v úmyslu tyto prostředky neprodleně vynaložit ve prospěch našich občanů a podniků. Evropská unie tímto prokázala solidaritu a odpovědnost při současném dodržení zásad právního státu, a přesně k tomu ji Evropský výbor regionů vyzval. Všechny úrovně správy, tj. unijní, celostátní, regionální a místní, teď musí spojit síly, aby mohla být vyčleněná částka ve výši 1,8 bilionu EUR konkrétním způsobem investována. Proces oživení musí být spravedlivý, musí vycházet ze zásad sociální, hospodářské a územní soudržnosti a musí podpořit ekologickou a digitální transformaci a podnítit inovace. Právě to od nás naši občané očekávají a to také musíme všichni učinit, aby se z výzev staly příležitosti.“

Prohlášení Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) ve VR a místopředsedkyně rady francouzského regionu Nová Akvitánie

„Ze zásad právního státu nelze slevit. Jsem potěšena tím, že se v Evropské radě podařilo uzavřít kompromis, aniž by tím doznala nějakých změn ustanovení týkající se právního státu. Města a regiony budou moci nového víceletého finančního rámce využít k tomu, aby se vzpamatovaly ze současné pandemie a pokračovaly v uskutečňování sociálně spravedlivé a ekologické transformace.“

Související informace:

Dne 10. prosince se 27 hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie dohodlo ve věci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 a ochrany rozpočtu EU v případě nedostatků v oblasti právního státu. Tato dohoda musí být ještě odsouhlasena Evropským parlamentem. Jakmile se tak stane, bude mít EU na nadcházejících sedm let k dispozici rozpočet o objemu 1 074,3 miliardy EUR a bude moci začít využívat prostředky z dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard EUR, tj. celkem 1,8 bilionu EUR. Jedná se o vůbec největší balíček, který byl kdy z rozpočtu EU financován.

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tiskový referent:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
22.11.2022