Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podle VR může dohoda o rozpočtu EU proměnit krizi v příležitost – nyní je nutné vynaložit tyto nové prostředky ve prospěch našich občanů a podniků v regionech, městech a vesnicích  

Prohlášení Apostolose Tzitzikostase , předsedy Evropského výboru regionů a guvernéra řeckého regionu Střední Makedonie

„Gratuluji německému předsednictví Rady EU a orgánům EU k tomu, že se jim podařilo uzavřít tuto historicky důležitou dohodu, kterou začíná nová éra a díky níž mohou ze stávající krize vzejít nové příležitosti. Regiony a města jsou hlavními příjemci podpory z fondů EU a mají v úmyslu tyto prostředky neprodleně vynaložit ve prospěch našich občanů a podniků. Evropská unie tímto prokázala solidaritu a odpovědnost při současném dodržení zásad právního státu, a přesně k tomu ji Evropský výbor regionů vyzval. Všechny úrovně správy, tj. unijní, celostátní, regionální a místní, teď musí spojit síly, aby mohla být vyčleněná částka ve výši 1,8 bilionu EUR konkrétním způsobem investována. Proces oživení musí být spravedlivý, musí vycházet ze zásad sociální, hospodářské a územní soudržnosti a musí podpořit ekologickou a digitální transformaci a podnítit inovace. Právě to od nás naši občané očekávají a to také musíme všichni učinit, aby se z výzev staly příležitosti.“

Prohlášení Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) ve VR a místopředsedkyně rady francouzského regionu Nová Akvitánie

„Ze zásad právního státu nelze slevit. Jsem potěšena tím, že se v Evropské radě podařilo uzavřít kompromis, aniž by tím doznala nějakých změn ustanovení týkající se právního státu. Města a regiony budou moci nového víceletého finančního rámce využít k tomu, aby se vzpamatovaly ze současné pandemie a pokračovaly v uskutečňování sociálně spravedlivé a ekologické transformace.“

Související informace:

Dne 10. prosince se 27 hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie dohodlo ve věci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 a ochrany rozpočtu EU v případě nedostatků v oblasti právního státu. Tato dohoda musí být ještě odsouhlasena Evropským parlamentem. Jakmile se tak stane, bude mít EU na nadcházejících sedm let k dispozici rozpočet o objemu 1 074,3 miliardy EUR a bude moci začít využívat prostředky z dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard EUR, tj. celkem 1,8 bilionu EUR. Jedná se o vůbec největší balíček, který byl kdy z rozpočtu EU financován.

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tiskový referent:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023