Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Cena Pawła Adamowicze za hájení svobody a solidarity a boj proti nesnášenlivosti, útlaku a xenofobii  

Evropský výbor regionů spolu s Mezinárodní sítí měst poskytujících útočiště a městem Gdaňsk zavádějí cenu, jejímž smyslem je uctít památku starosty Gdaňska a člena VR Pawła Adamowicze, který byl zavražděn v roce 2019.

Evropský výbor regionů, Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště (ICORN) a město Gdaňsk dnes za účasti komisařky pro vnitřní věci Ylvy Johansson oznámily zavedení Ceny starosty Pawła Adamowicze. Ocenění nese jméno starosty města Gdaňsk a člena VR Pawła Adamowicze, který byl zavražděn v roce 2019, a bude udělováno těm, kdo hájí svobodu a solidaritu a bojují proti nesnášenlivosti, útlaku a xenofobii.

Tato cena má pomoci rozvíjet odkaz starosty Pawła Adamowicze v souladu s hlavním posláním sítě ICORN, které spočívá v podpoře svobody projevu a mezinárodní solidarity a ochraně demokratických hodnot. Smyslem tohoto ocenění je vyjádřit úctu a uznání všem, kdo statečně a čestně bojují proti nesnášenlivosti, radikalizaci, nenávistným verbálním projevům, útlaku a xenofobii a zasazují se o rovné příležitosti, sociální začleňování a základní práva.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas při této příležitosti zdůraznil: „Nikdy nezapomeneme na to, s jakým zanícením a odhodláním se Paweł Adamowicz angažoval ve prospěch svých občanů a chránil všechny, kdo to potřebovali. Tímto oceněním chceme povzbudit místní a regionální subjekty, aby ve svých komunitách i nadále potíraly radikalizaci, nenávistné verbální projevy a diskriminaci.“

Evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson popsala Pawła Adamowicze jako „místního a evropského představitele, který hájil svobodu a své hodnoty, nejprve v mládí, kdy bojoval proti komunismu, a později v rámci svého úsilí podpořit práva uprchlíků a LGBTQ osob. Často se při tom setkával s rázně odmítavým postojem a někdy dokonce i s nenávistnými projevy.“ Uvítala záměr uctít jeho památku zavedením zvláštní ceny a uvedla, že je nezbytné „ocenit práci místních činitelů, kteří ve svých komunitách přijímají uprchlíky a zasazují se o toleranci, svobodu, základní práva a sociální začleňování a kteří si zaslouží být středem pozornosti, ba co víc, musí být středem pozornosti“. Ve svém proslovu vyjádřila místním činitelům jednoznačnou podporu: „Máte nejlepší předpoklady pro to, abyste v evropských vesnicích, městech a regionech, na ulicích, ve školách a v městských čtvrtích něčeho dosáhli. Právě v nich totiž tepe srdce naší společnosti, našeho kontinentu a naší Evropské unie. Konat na místní úrovni neznamená být v tom sám.“

Magdalena Adamowicz , poslankyně Evropského parlamentu a vdova po Pawłovi Adamowiczovi, prohlásila: „Boj za rovnost všech lidí je dnes zároveň bojem za Evropskou unii. Rovnost je samotným základem naší společnosti, bez něhož EU nebude moci existovat. Musíme rovnost a svobodu směle hájit, neboť právě ty si berou odpůrci demokracie na mušku. Vědí, že podkopání evropských hodnot bude mít stejný efekt jako odříznutí stromu od jeho kořenů. Můj muž si toho byl vědom, a proto tyto naše kořeny, to jest hodnoty lidskosti a demokracie, tak statečně bránil. Cena Pawła Adamowicze bude nám Evropanům připomínat, že mír a prosperita závisejí na spolupráci, která vyžaduje vzájemnou důvěru a úctu, jejímž základním předpokladem je rovné a důstojné zacházení se všemi.“

Starostka města Gdaňsk Aleksandra Dulkiewicz připomněla poslední slova Pawła Adamowicze, který se navzdory veškeré lhostejnosti, nesnášenlivosti, nenávisti a násilí snažil budovat lepší svět: „‚Gdaňsk se dělí o to dobré.‘ A my činíme totéž – dělíme se o to dobré. Nejen s našimi blízkými, nejen s občany Gdaňska. Solidarita a svoboda patří k hodnotám, které toto město formovaly. Nyní je třeba podniknout konkrétní kroky na pomoc těm, jimž jsou upírána jejich práva. A vůbec nezáleží na tom, odkud pocházejí, koho milují nebo ke komu se modlí. Nepohlížíme na naše hosty jen jako na přistěhovalce v nouzi. Vnímáme jejich příchod jako příležitost lépe se s nimi seznámit coby s umělci, rovnými partnery, cennými lidmi nebo prostě sousedy, o něž stojí za to se starat a s nimiž se vyplatí utvářet společnou budoucnost.“

Výkonný ředitel sítě ICORN Helge Lunde uvedl: „Při naší práci se řídíme tím, že města mohou podle nás sehrát důležitou roli v ochraně lidských práv a svobody projevu. V uplynulých letech jsme vytvořili síť bezpečných útočišť, jež pod svá ochranná křídla berou pronásledované spisovatele a umělce z celého světa. Hodnoty pohostinnosti, kreativity a solidarity díky tomu v charakteru města ještě více zapouštějí kořeny. Starosta Paweł Adamowicz bojoval za svobodu a solidaritu po celý svůj život a celou svou profesní dráhu. Jeho zásluhou se k síti ICORN připojil i Gdaňsk. I pro nás je tedy důležité podporovat hodnoty, které vyznával. Děkujeme Evropskému výboru regionů za to, že 19. března zahájil udílení ceny, která ponese jeho jméno. Jsme připraveni podílet se spolu s městem Gdaňsk na realizaci prvního ročníku.“

Cena starosty Pawła Adamowicze je určena vedoucím představitelům měst a občanské společnosti a organizacím, jež udržují partnerskou spolupráci s místními a regionálními orgány. Má být vyznamenáním pro ty, kdo – po vzoru starosty Adamowicze – s pevným vědomím odpovědnosti ve vztahu k příštím generacím a potřeby něco zlepšit budují mosty a boří zdi, kdo razí cestu společenským změnám na pomoc těm nejslabším a kdo se vždy odhodlaně pouštějí do boje za lidská práva a občanské svobody, ať už na místní, státní či mezinárodní úrovni.

Paweł Adamowicz byl pobodán 13. ledna 2019 ve chvíli, kdy pronášel proslov na charitativní akci. Den poté svým zraněním podlehl. Bylo mu 53 let. Před svou násilnou smrtí byl terčem stupňujících se nenávistných výroků. Jeho zavraždění vyvolalo debatu o tom, nakolik úpadek veřejného diskurzu přispívá k rozmachu násilí, extremismu, propagandy a nesnášenlivosti.

Paweł Adamowicz usilovně šířil základní hodnoty EU a byl aktivním členem Evropského výboru regionů. V roce 2016 zavedl v Gdaňsku po setkání s papežem Františkem „model pro integraci přistěhovalců“, který se stal inspirací pro řadu dalších polských měst.

Související informace:

  • Evropský výbor regionů, který je politickým shromážděním zastupujícím na úrovni EU místní a regionální představitele,
  • usnesení , které jednomyslně přijal 7. února 2019 a v němž odsoudil jakékoli nenávistné výroky vůči politickým činitelům a vyhrožování jim.

  • Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště (ICORN) je mezinárodní organizace sdružující 75 měst a regionů z Evropy i jiných částí světa, jež pod svá ochranná křídla berou pronásledované spisovatele a umělce a podporují svobodu projevu a mezinárodní solidaritu a hájí demokratické hodnoty. Ve městech náležících k této síti již nalezlo útočiště více než 250 spisovatelů a umělců. Díky tomu mohou v bezpečí pokračovat ve své mimořádně důležité činnosti, kdy jednak upozorňují na porušování lidských práv a svobody projevu ve své vlasti a jednak pomáhají svým tamním kolegům. Zásluhou starosty Pawła Adamowicze se k síti ICORN 30. srpna 2017 připojil i Gdaňsk.

Zapojením se do sítě ICORN se města stávají součástí dynamického celosvětového systému solidarity a kreativity. Tato síť navazuje kontakty a spolupracuje – v místním i mezinárodním měřítku – s příslušnými veřejnými institucemi a organizacemi občanské společnosti, které se zabývají otázkami lidských práv, kultury, umění a migrace, a také s vládními a mezivládními subjekty.

Přenos na internetu: internetové stránky VR

Kontakt:

Evropský výbor regionů

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Město Gdaňsk

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023