Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Pandemie: VR podepsal akční plán s WHO a upozornil na riziko vzniku územních rozdílů v dostupnosti vakcín  

Místní a regionální představitelé ze zemí EU jsou znepokojeni tím, jakým tempem jsou v EU zaváděny očkovací látky, a požadují rozsáhlejší koordinaci a rovný přístup k vakcínám pro všechny Evropany.

Evropský výbor regionů a Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes podepsaly akční plán, který má díky společnému výzkumu a přípravě politických opatření zvýšit odolnost systémů zdravotní péče na regionální a místní úrovni. Smyslem tohoto plánu, který vychází z dlouhodobé spolupráce, jež byla navázána v listopadu 2016, je rovněž posílit koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi správy v oblasti zdraví, a přispět tak k řešení některých z nejnaléhavějších problémů, které způsobila pandemie COVID-19. Na jeho základě bude možné společně posuzovat účinnost zdravotní politiky v praxi a navrhovat kroky, jež by mohly zajistit, aby byly regionální a místní systémy lépe schopny se s těmito problémy vypořádat.

V usnesení , které bylo projednáno 4. února na #CoRPlenary , vyjádřili místní a regionální představitelé ze zemí EU znepokojení nad tím, jakým tempem v EU probíhá koordinované zavádění vakcín, a vyzvali k vypracování evropského srovnávacího přehledu, aby bylo možné sledovat distribuci a využívání očkovacích látek v jednotlivých regionech. Vyslovili se zejména proti nacionalistickým tendencím v tomto procesu, které jsou v rozporu se zásadami „solidarity, jednoty a efektivity“ a „rovného přístupu k očkovacím látkám pro všechny občany EU“.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „ Akční plán, který jsme dnes podepsali s WHO, zvýší odolnost systémů zdravotní péče v našich regionech, městech a vesnicích. Jestliže jsme si z obtížné situace, v níž jsme se v důsledku pandemie ocitli, vzali nějaké ponaučení, pak je to skutečnost, že regionální a místní orgány hrají zásadní roli při přípravě opatření, reakci na krizi a jejím řešení a překonávání.“

V souvislosti se spuštěním očkovací kampaně v EU uvedl: „Vakcinace má stěžejní význam pro oživení našich regionálních a místních ekonomik. Musíme zabránit tomu, aby členské státy a jejich jednotlivé územní celky navzájem soupeřily o získání očkovacích látek. V procesu vakcinace v žádném případě nesmí nastat rozdíly, které by prohloubily nerovnosti mezi našimi regiony, městy a vesnicemi. Proto VR vyzývá k vypracování evropského srovnávacího přehledu, který by umožnil sledovat dostupnost a rozdělování vakcín na regionální úrovni.“

Během diskuse se ujal slova ředitel Regionální kanceláře WHO pro Evropu Dr. Hans Henri P. Kluge , který zdůraznil, že: evropské místní orgány stály a i nadále stojí v první linii boje proti pandemii COVID-19. Města jsou v této krizi epicentry, a to nejen co se týče komunitního a celostátního šíření nákazy, ale také z hlediska poskytování zdravotní péče, dopravy a obchodu. Představují úroveň správy, která má k občanům nejblíže. A plní také důležitou úlohu při výměně zkušeností a potírání dezinformací, jelikož poskytují příslušné služby a jsou ústředními aktéry udržitelné budoucnosti.“

Návrh usnesení ke kampani očkování proti onemocnění COVID-19 .

Související informace

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023