Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Územní analýza doporučení pro jednotlivé země pro rok 2019  

​​​​​​​V roce 2019 bylo místním a regionálním orgánům přímo či nepřímo určeno nebo mělo územní dopad 137 dílčích doporučení, tedy jednotlivých doporučení obsažených v obecnějších doporučeních pro jednotlivé země podle číslování Komise, což je nárůst ze 120 dílčích doporučení v roce 2018.

​Tato doporučení, jež označujeme za „územně relevantní“, představují 62 % všech doporučení pro jednotlivé země. Toto a další zjištění územní analýzy pro rok 2019, kterou provedl VR, potvrzují klíčovou úlohu měst a regionů EU při plnění doporučení pro jednotlivé země a potřebu zapojit je do přípravy národních programů reforem jako partnery.Sdílet: