Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Územní analýza doporučení pro jednotlivé země pro rok 2019  

​​​​​​​V roce 2019 bylo místním a regionálním orgánům přímo či nepřímo určeno nebo mělo územní dopad 137 dílčích doporučení, tedy jednotlivých doporučení obsažených v obecnějších doporučeních pro jednotlivé země podle číslování Komise, což je nárůst ze 120 dílčích doporučení v roce 2018.

​Tato doporučení, jež označujeme za „územně relevantní“, představují 62 % všech doporučení pro jednotlivé země. Toto a další zjištění územní analýzy pro rok 2019, kterou provedl VR, potvrzují klíčovou úlohu měst a regionů EU při plnění doporučení pro jednotlivé země a potřebu zapojit je do přípravy národních programů reforem jako partnery.Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
22.11.2022