Sven SCHULZE

ministr hospodářství, cestovního ruchu, zemědělství a lesnictví spolkové země Sasko-Anhaltsko

 Sven SCHULZE

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Komise

  • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
  • CIVEX (Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci)

Jazykové znalosti

  • němčina
  • angličtina

Zastupovaná země

Německo

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

22.02.2022

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise COTER

Člen/Členka

  • Německá delegace