Florian HASSLER

státní tajemník pro politickou koordinaci a Evropu na Úřadu vlády spolkové země Bádensko-Württembersko

 Florian HASSLER

Politická skupina

The Greens

Komise

  • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
  • CIVEX (Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci)

Jazykové znalosti

  • němčina
  • angličtina

Zastupovaná země

Německo

Zastupovaný region

Baden-Wurttemberg

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

09.11.2021

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Výbor pro audit
  • MS Budoucnost automobilového odvětví
  • Německá delegace