Bernd Claus VOß

člen regionálního shromáždění: zemský sněm spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko

 Bernd Claus VOß

Politická skupina

The Greens

Komise

  • ENVE (Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku)
  • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Jazykové znalosti

  • němčina

Zastupovaná země

Německo

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

26.01.2020

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Předseda/Předsedkyně

  • Zelení

Člen/Členka

  • MS Regiony v oblasti Baltského moře
  • Konference předsedů
  • Německá delegace
  • Pracovní skupina pro Zelenou dohodu
  • Řídicí skupina pro subsidiaritu
  • Pracovní skupina pro Ukrajinu