Jarosław Piotr STAWIARSKI

zástupce regionálního orgánu s politickou odpovědností volenému shromáždění: rada Lublinského vojvodství

 Jarosław Piotr STAWIARSKI

Politická skupina

EKR (Skupina Evropských konzervativců a reformistů)

Komise

  • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
  • ECON (Komise pro hospodářskou politiku)

Zastupovaná země

Polsko

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise COTER

Člen/Členka

  • Polská delegace