Malcolm NOONAN

 Malcolm NOONAN

Politická skupina

Not Affiliated

Komise

  • ENVE (Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku)
  • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Zastupovaná země

Irsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt