Josef FREY

poslanec zemského sněmu spolkové země Bádensko-Württembersko

 Josef FREY

Politická skupina

The Greens

Jazykové znalosti

  • angličtina
  • francouzština
  • němčina

Zastupovaná země

Německo

Zastupovaný region

Baden-Wurttemberg

Náhradník/Náhradnice Evropského výboru regionů od

26.01.2020

Kontakt

Sociální média