Sergio CACI

starosta obce Montalto di Castro (VT)

 Sergio CACI

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Komise

  • ECON (Komise pro hospodářskou politiku)
  • SEDEC (Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu)

Jazykové znalosti

  • angličtina
  • italština

Zastupovaná země

Itálie

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

26.01.2020

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise SEDEC

Člen/Členka

  • Plenární zasedání ARLEM
  • ARLEM – Komise pro udržitelný územní rozvoj
  • Den věnovaný rozšíření
  • Italská delegace
  • SPV Černá Hora