Francina ARMENGOL I SOCIAS

předsedkyně vlády autonomní oblasti Baleárské ostrovy

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Politická skupina

SES (Strana evropských socialistů)

Komise

  • ENVE (Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku)
  • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Jazykové znalosti

  • španělština
  • francouzština

Zastupovaná země

Španělsko

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

09.10.2015

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise NAT

Člen/Členka

  • Plenární zasedání ARLEM
  • ARLEM – Komise pro udržitelný územní rozvoj
  • MS Ostrovní regiony
  • Španělská delegace