Mieczysław STRUK

člen regionálního shromáždění: sněm Pomořanského vojvodství

 Mieczysław STRUK

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Komise

  • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
  • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Jazykové znalosti

  • polština
  • angličtina

Zastupovaná země

Polsko

Zastupovaný region

Pomorskie

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

03.06.2010

Kontakt