Wolfgang REINHART

poslanec zemského sněmu spolkové země Bádensko-Württembersko

 Wolfgang REINHART

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Jazykové znalosti

  • němčina
  • francouzština
  • angličtina

Zastupovaná země

Německo

Náhradník/Náhradnice Evropského výboru regionů od

26.01.2015

Kontakt

Sociální média